Vårdnadsfrågor

FRÅGOR OCH SVAR OM UMGÄNGE OCH VÅRDNAD

Antalet vårdnadstvister och konflikter kring vårdnad av och umgänge med barn efter skilsmässor och separationer blir allt fler i Sverige. Samtidigt så är det många som inte har kunskap om vilka regler det är som gäller rent lagligt. På denna sida hittar du svar på det svenska rättsläget i dessa frågor och får veta hur du ska agera om du hamnar i en konflikt gällande vårdnaden eller umgänget med dina barn.

Viktigt att känna till är att den svenska lagstiftningen i grunden utgår från barnens bästa. Ett barn har rätt att träffa båda sina föräldrar, oavsett om den ena föräldern anser att den andra är olämplig. Detta är det upp till familjerätten och andra instanser att avgöra om det finns behov och man får alltså inte hindra en person från att träffa sina barn så länge det inte finns ett domslut på detta. Anser man att barnen behöver skyddas finns det möjlighet att se till att barnen får övervakat umgänge. Läs mer på flikarna ovan för att få svar på skillnaden mellan umgänge och vårdnad samt hur du går tillväga om du har behov av att ansöka om ensam vårdnad.

Sida 2

RSS

En brottmålsadvokat kan sitta med vid polisförhör

8 Jul 2021

Att som brottsoffer eller brottsmisstänkt ha en bra advokat vid sin sida, och som tillvaratar ens intressen, är viktigt för att man ska få en rättvis rättegång. Men hur hittar man en advokat?

Att ingå i en brottsutredning är aldrig roligt, vare sig man är misstänkt eller utsatt för ett brott. Många gånger kan det kännas bättre att redan tidigt i processen ta hjälp av brottmålsadvokat. Då kan advokaten sitta med vid polisförhör som stöd.

En erfaren brottmålsadvokat vet också vilka frågor som polisen kan tänkas ställa, och kan på så vis också förbereda sin klient inför förhöret. Sitter man dessutom häktad med restriktioner kan advokaten sköta kontakten med familj och andra på utsidan.

Hitta rätt advokat

Ekonomi ska inte vara ett hinder för en rättvis rättegång. Därför kan man ha rätt till en offentlig försvarare, om brottet man misstänks för kan ge mer än sex månaders fängelse. Då är det staten som står för advokatkostnader och man blir bara återbetalningsskyldig för hela- eller delar av beloppet om man fälls för brottet.

Det är tingsrätten som beslutar om man ska få en offentlig försvarare, och i samband med detta har man möjlighet att önska vilken försvarsadvokat man vill ha. Den advokat man väljer ska vara specialiserad på brottmål och även ha erfarenhet av att ha företrätt klienter i liknande fall.

På de olika advokatbyråernas hemsidor brukar man kunna hitta information om deras advokater och specialområden. Man kan även få hjälp att hitta en advokat via Advokatsamfundet. Läs mer om brottmålsadvokat på denna webbsida: brottmålsadvokathelsingborg.se 

När det behövs extra hjälp

15 Mar 2021

I ett samhälle är det meningen att man ska ta hand om varandra. Speciellt fokus ligger på att ta hand om dem som behöver hjälpen extra mycket, som exempelvis ungdomar som kommit snett.

Barn och ungdomsåren är mycket viktiga och det är oftast den tiden som skapar grunden för deras framtid. Därför är det extra viktigt att man får bästa möjliga vård och omsorg under de åren, något som tyvärr inte alla ungdomar får. Det kan bero på något som är bristfälligt i hemmet, som att föräldrarna är våldsamma, har ett missbruk eller att de på annat sätt befinner sig i en ohälsosam miljö. Men det kan även vara att ungdomarna agerar på ett sätt som föräldrarna inte kan hantera, som ett missbruk eller annat skadligt beteende.

Stöttning för båda parter

Lagen om vård av unga är en ofta använd lag som reglerar hur och varför barn och ungdomar ska fråntas sina föräldrar, för att istället få speciell vård och omhändertagande. Det beror inte alltid på att familjen är dålig utan det kan helt enkelt bero på att man ska få komma i fas igen. Med hjälp av erfaren och utbildad personal kan den drabbade få all slags stöttning och vård för att komma upp på fötterna igen. En åtgärd som är så pass lyckad att man ser det som en självklarhet i samhället idag. Men under hela processen är det viktigt att alla parter känner sig hörda och att allt blir helt korrekt utfört. Läs mer om LVU på denna hemsida: lvuadvokat.se

Få rätt hjälp av en familjerättsadvokat

11 Jan 2021

Vid olika tillfällen i livet så kan man gå igenom saker som är svåra men som måste tas tag i ändå. Genom att ta hjälp av en advokat kan man förenkla dessa saker och få rätt hjälp och stöd under tiden.

Behöver du hitta familjens advokat i Göteborg för att få hjälp med saker som ni inte själva kan lösa inom familjen? Det finns tillfällen i livet då man står inför svåra och jobbiga situationer där man behöver ta hjälp av någon utomstående för att göra saker lite enklare. En advokat specialiserad inom familjerätt kan hjälpa er med saker som rör just familjen. Det kan handla om barnen och var de ska bo vid en eventuell skilsmässa, eller så kan det röra sig om testamenten, bodelning eller avtal och förord vid ingående av äktenskap. Oavsett vad det handlar om så kan en advokat inom familjerätt hjälpa till.

Ni behöver inte klara allt på egen hand

Man tror ibland att man kommer kunna lösa saker tillsammans utan inblandning av en advokat eller liknande, men när det väl kommer till kritan så kan det vara svårt; även fast man i början av äktenskapet trodde att man alltid skulle vara överens om allt. För att inte barnen ska komma i kläm vid en eventuell skilsmässa kan det vara bra med hjälp utifrån av någon som kan se objektivt på det hela och fokusera på vad som är bäst för barnen. Leta online efter en advokat inom familjerätt som kan hjälpa er med det ni behöver.

Vad innebär familjerätt?

26 Sep 2020

Familjerätt handlar om relationer i rättslig aspekt. Det kan handla om enskild vårdnad eller regler för umgängesrätt. Med lagens hjälp ser man till barnens bästa i varje situation.

Det handlar om familjeangelägenheter som kan beslutas om genom lagliga åtgärder. I många fall är det barnen som hamnar i knipa när det blir tal om separation. Föräldrarna är så upptagna med att bråka att de som inte har något att säga till om blir skadade i striden. Ofta blir barnen hanterade som egen egendom som används för att göra den andra förälderns så illa som det möjligt går. Då stiger familjerätten in och värnar om barnets rättigheter. Lyssnar till barnet och se till vad som gynnar barnets utveckling och välmående på längre sikt.

Vad innebär en vårdnadstvist?

I enkla ordalag innebär det att den ena föräldern stämmer den andre genom att lämna in en stämningsansökan. En ansökan där föräldern förklarar varför han eller hon ska ha rätt till enskild vårdnad om barnet. Detta händer endast i de fall där föräldrarna inte kan komma överens om hur de ska dela upp vårdnaden om de gemensamma barnen. Att kontakta en advokat som arbetar med familjerätt i Helsingborg kan vara en bra plats att börja. En anledning är att det ibland kan vara svårt att tyda de olika lagtexterna på ett korrekt sätt. Den största anledningen kan nog vara att man är i en känslomässigt svår situation och kan ha svårt att hålla huvudet kallt och vara lugn och fokuserad på att ge barnen det de behöver allra mest. Vilket i de flesta fall är två föräldrar som kan samexistera och lägga sina egna förehavanden åt sidan för barnens skull.

Vad är skillnaden mellan vårdnad och umgängesrätt?

Det är lätt att gå vilse i alla olika begrepp som lagar innebär. Så låt oss reda ut skillnaderna mellan dessa två ord. Vårdnad: Att förlora vårdnaden om sina barn betyder inte att man inte har rätt att träffa dem. Det innebär att barnen inte bor hos den förlorande föräldern, som inte heller får något föräldraansvar när det gäller uppfostran. Umgänge: Har man förlorat vårdnaden om sina barn har man fortfarande umgängesrätt. Vilket innebär att man får träffa barnen under kontrollerade förhållanden. Den som har vårdnaden om barnen ska se till att barnen får träffa den andre föräldern regelbundet. Här kan man få hjälp av en advokat för att hitta en lösning som passar alla.

När separationen är ett faktum

22 Sep 2020

Det är inte vad man tänkt sig den dag man flyttar ihop. Men det händer många någon gång under livet. Tidpunkten då man väljer att till slut gå skilda vägar och bodelningen är ett faktum.

Det är en svår tid rent känslomässigt och inte alltid så lätt att hålla rätt på alla regler. Det kan fungera lite olika beroende på vilket förhållande man lever i. Det vill säga om man är sambo eller gift. Men för båda tillfällen finns lagar och regler som måste följas.

Trots detta är det inte alltid så lätt. Mitt och ditt får en helt annan mening. Att ge med sig och gå ur separationen som förlorare. Ofta för att man har dåligt samvete för att man sårat sin andra hälft. Men det behöver inte vara så. Med hjälp av en advokat kan bodelningen gå relativt smärtfritt. Eller så smärtfritt som det överhuvudtaget är möjligt. De kan alla regler och kan guida och stötta med sin kunskap och erfarenhet.

Läs mer om bodelning.

Att ha en öppen och ärlig relation

Något som låter enkelt men som inte alltid är det. Idag är det kanske lättare då de flesta har en egen inkomst. Att till exempel tala om äktenskapsförord för att säkerställa sina ägodelar kan vara en bra idé. Att spara kvitton vid inköp kan visa sig vara en bra sak att ha gjort. Men även för att vi idag pratar om fler saker än man gjorde förr. Svårare kan det vara om man redan levt tillsammans under lång tid och inte längre kommer ihåg när och vem som gjort inköpen.

Bodelning trots fortsatt äktenskap

En bodelning behöver inte innebära att man ska flytta isär. Det kan vara så att man får ärva en summa pengar och vill säkerställa att behålla arvet vid en framtida separation. Och ibland kan bodelning vara extra viktigt om man har barn utanför förhållandet som ska vara med vid ett eventuellt dödsbo. För att en sådan bodelning ska vara giltig så måste båda parter underteckna pappren som sedan ska lämnas till skattemyndigheterna.

Här kan det bli lite svårt för den som inte är van då det inte finns formulär för detta, utan de måste skapas enkom för denna situation. Har man funderingar som snurrar i huvudet kan man kontakta en advokatfirma och fråga dem till råds. På så sätt får man information och kan bestämma hur man vill göra inför framtiden .

Anlita advokaten för familjens bästa

20 Sep 2020

Familjerätt handlar om skyldigheter och rättigheter för familjemedlemmar. Det kan gälla allt från frågor om arv till vårdnadstvister och familjebråk. Konsultera en kunnig advokat.

Att upprätta ett testamente på rätt sätt och att skriva avtal i tid medan man fortfarande är sams är ett gott råd. När väl konflikten är ett faktum kan en rutinerad advokat hjälpa till med tolkning av lagreglerna om familjerätt i Göteborg.

Fråga advokaten om vad lagen säger

Ord står mot ord och parternas önskemål går inte att förena. Då kan det vara bra att en expert yttrar sig, dels berättar vad lagen säger och dels ger handfasta råd om hur en sådan konflikt kan lösas på bästa sätt utifrån praxis och erfarenhet. De flesta respekterar lag och rätt, och ibland är svaret klart och koncist om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet.

Det finns hjälp att få när det gäller svåra familjekonflikter. Området kallas familjerätt och då kan man exempelvis anlita en advokat i Göteborg. Det bästa är att göra upp i godo, det blir billigast och enklast för alla parter. Men ibland är någons krav orimliga, eller så känner man sig tvingad att avstå från något man har full rätt till. Man kan inte kompromissa hur mycket som helst, och om man inte själv klarar av att sätta ner foten på ett framgångsrikt sätt, är ibland den bästa lösningen faktiskt att anlita en advokat.

Bråk vid skilsmässor och dödsfall

Vid en vårdnadstvist ser man till barnets bästa, och det är i normalfallet att ett barn har rätt till att träffa båda föräldrarna. Undantaget är när det förekommer våld, missbruk eller kriminalitet Men i infekterade vårdnadstvister förekommer det att en förälder blir anklagad för något som den är helt oskyldig till. Fiendskap mellan föräldrar är något av det värsta ett barn kan uppleva. En advokat har rutin på att hantera alla ärenden som rör familjerätt.

När arv ska delas kan det också uppstå konflikter. Någon har hjälpt en släkting och blivit lovad kompensation i form av ett arv, men efter dödsfallet hittar man inget testamente och de övriga släktingarna anser att arvet är deras. En rutinerad advokat har sett och hört det mesta om familjekonflikter. Advokaten är en trygg och sakkunnig person, som kan lagens regler, har kunskap om liknande rättsfall och kan förhoppningsvis få igång ett konstruktivt samtal. Men ibland går saken till domstol och då kan advokaten bistå vid en rättegång. Läs mer om familjerätt på denna sida: https://www.familjerättgöteborg.se

Huvudansvaret för ett barn

3 Sep 2020

När föräldrar går isär så är det oftast ett svårt beslut. Även om relationen är över så kan det vara tufft att plötsligt inte ha sina barn på heltid. Vad händer om man inte är överens om vårdnaden?

Det finns olika termer som används gällande uppdelningen av barnen när man är två föräldrar som inte längre kommer fortsätta leva tillsammans i en relation. De tvister som kommer till rättegång brukar vara av två olika slag. Antingen handlar det om barnens boende eller om vårdnaden om barnen. Trots att de två ibland kan innebära samma eller liknande upplägg så är det två helt olika i lagens mening. I det ena fallet handlar det om hur man ska dela upp tiden som barnen bor hos respektive förälder. I det andra fallet handlar det om vem som ska ha huvudansvaret för barnen. Eller egentligen om endast den ena föräldern ska ha ansvaret för barnen.

Tvist till rättegång

När man som två parter inte är överens gällande barnens omsorg så brukar man börja med att ta hjälp av socialen. Dit kan man gå för att ha samtal och med deras hjälp försöka hitta en lösning. Men om parterna fortfarande inte är ense så kan man vara tvungen att söka rättsliga beslut. Tvister om vårdnad är en slags tvist som man inte själv behöver bekosta. Det beror på att alla barn ska kunna ha en trygg uppväxt med en bra förälder. Inte bara de som har en förälder som har råd att slåss för dem. Man kan däremot själv välja vilken advokat man önskar. Bara de har rätt kunskap och är villiga att åta sig ärendet. Parterna själva bör samla alla fakta som kan vara viktiga för utslaget. Som händelser, datum, sms, mejl med mera.

Två olika möjligheter

För att mista vårdnaden om ett barn krävs det ganska tunga skäl. Men att mista vårdnaden är inte detsamma som att man inte får fortsätta träffa sina barn. Det innebär endast att det är den ena föräldern som har ansvaret om barnens väl och ve. Om ärendet går till rättegång och man är missnöjd med utslaget så har man en möjlighet att överklaga. Det kan man göra ifall man känner att utslaget är fel och man vill försöka få rätt nästa gång. Även om det i många fall blir samma resultat så händer det att det kan bli tvärtom om man kan bevisa sin sak.

I en vårdnadstvist utgår man alltid från barnets bästa

18 Aug 2020

Har ni svårt att komma överens om vad som är bäst för ert barn? Ju tidigare ni tar hjälp av kommunens socialtjänst eller en familjerättsjurist desto lättare är det att lösa konflikten.

Som vårdnadshavare har man det praktiska ansvaret för barnets personliga utveckling, hälsa och välbefinnande. Tyvärr händer det ibland att vårdnadshavare inte kan komma överens efter en skilsmässa eller separation om viktiga beslut gällande barnet och hamnar i en vårdnadstvist. Ofta kan man lösa problemen genom samtal och med hjälp från socialtjänsten eller en familjerättsjurist. I andra fall är det mer komplicerat och konflikten måste lösas i domstol. Domstolen utgår alltid från att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad, då det oftast är bäst för barnet. Men den kan även döma till enskild vårdnad. Vid en tvist mellan föräldrar väger alltid barnets behov och perspektiv tyngst. Lagen ser alltid till barnets bästa och inte föräldrarnas.

Ibland är enskild vårdnad det bästa för barnet

Man bör så långt som möjligt försöka undvika att hamna i domstol i en vårdnadstvist. Detta då det kan vara uppslitande för barnet som även kan tvingas vittna och berätta om sina föräldrar i domstolen. Men ibland går det inte att lösa tvisten genom samtal och då får man låta en domstol göra det. Ibland kan det även vara bäst om bara en av föräldrarna har vårdnaden, som när exempelvis en av vårdnadshavarna inte engagerar sig i barnet. Men det händer även att en av föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare, som exempelvis vid problem med missbruk eller om den orsakar barnet fysisk eller psykisk skada.

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar

Ett barn har rätt att få träffa båda sina föräldrar även om endast en av dem har vårdnaden. Den förälder som har mist vårdnaden har även den rätt att träffa sitt barn. Det är bara i väldigt speciella fall som den rätten går förlorad, som när det finns risk att barnet kan fara illa och ta skada. Har man svårt att komma överens i frågor gällande ett barns vårdnad ska man kontakta en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvist redan i ett tidigt stadie. Då ökar möjligheterna att lösa konflikten innan den kompliceras ytterligare. Via advokatsamfundet kan man få tips på advokater och deras specialämnen. Det är alltid bra att försöka få tag i en så erfaren advokat som möjligt då vårdnadstvister kan vara komplicerade. Läs mer om vårdnadstvister och erfarna advokater på denna sida: https://www.vårdnadstvisthelsingborg.se

Barnets bästa i fokus för deras vårdnad

14 Aug 2020

När du inte längre lever tillsammans med din partner uppstår en fråga om vem som ska ha vårdnaden över era barn. Det är en juridisk fråga och det är inte fel att läsa på inför en vårdnadstvist.

Du hade såklart en vision när du och din partner beslöt er för att skaffa barn tillsammans. Du kanske såg framför dig den klassiska bilden av en samlad familj, bil, villa och kanske en hund. Och så förstås ett par ungar som springer och leker i trädgården. Du såg fram emot att gemensamt uppfostra dem till att bli goda människor här i världen. Det kan också vara så att du inte alls hade de här planerna eller visionerna. När ni fick barn var det kanske någonting ni inte hade planerat. Men det hände och ni behövde leva med de nya förutsättningarna i livet. När du och din partner har behövt ta beslutet att ni inte ska bo tillsammans uppstår alltså frågan om hur vårdnaden ska se ut över era gemensamma barn.

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad eller vårdnadshavare är juridiska begrepp och syftar på de personer som har rätt att ta beslut i deras barns liv. Det är en domstol som avgör om vårdnaden om ett barn ska tas ifrån en förälder. Att vara vårdnadshavare är med andra ord inte samma sak som att vara förälder. Man kan vara förälder utan att vara vårdnadshavare precis som man kan vara vårdnadshavare utan att vara förälder.

Det är dock väldigt ovanligt att vårdnaden fråntas någon av föräldrarna. Då ska det handla om att man är direkt olämplig som vårdnadshavare eller att det helt går emot barnets bästa att vara vårdade av föräldern i fråga. Till exempel om det finns missbruk, våld eller hot med i bilden.

En emotionell process

En vårdnadstvist med en före detta partner är inte sällan en emotionellt väldigt påfrestande process. Det är en helt ny situation där man för barnens bästa tvingas samarbeta med någon som man inte längre delar sitt liv med. Kanske har man känt sig sviken, hjärtekrossad eller är väldigt arg på den andra föräldern till ditt barn.

Det är känslor man tvingas lägga åt sidan i en vårdnadstvist för barnens bästa. Men det kan underlätta att man tar hjälp av ett juridiskt ombud som sköter argumentationen och pappersarbetet åt dig. Många upplever att tvisten sliter mindre när man har en person som kan representera en istället.

Att finna den bästa lösningen

31 Jul 2020

Ingen går in i ett förhållande med separation i tanken. Den dag det händer och det finns barn med i sammanhanget krävs det bra lösningar. Något som ofta behöver klargöras är begreppet vårdnad.

Barn är det viktigaste vi har. Barn är framtiden och för de allra flesta föräldrar de personer de bryr sig allra mest om. Världen förändras för alltid när man blir förälder och ingenting blir någonsin likadant igen. Därav följer att barn ska vara första prioritet vid en separation. När föräldrar inte längre vill och kan leva tillsammans behöver ändå tryggheten garanteras för barnen. Detta kan åstadkommas på olika sätt. I många fall kan föräldrar komma fram till en gemensam överenskommelse som fungerar för både vuxna och barn. Äldre barn kan dessutom medverka genom att uttrycka sin vilja. Inget barn behöver förlora kontakten med någon av föräldrarna. Men vad betyder då begreppet “vårdnad”?

Att ha vårdnad om ett barn

Tyvärr är det alldeles för vanligt att vuxna inte är fullt ut vuxna. Ofta finns konflikter med den förälder man precis separerat ifrån och detta kan ta sig många tråkiga uttryck. Inte sällan tappar föräldrar sin vuxenroll, helt eller delvis. Barn används för manipulation av den vuxna motparten och man glömmer att den individ ett barn är ska komma först. Att ha vårdnaden om ett barn är inte detsamma som att ha enskild vårdnad - det är en helt annan sak. Ett barn har alltid rätt till båda föräldrarna och att få träffa dem regelbundet. Vårdnad handlar istället om det juridiska ansvaret för ett barn. Vad betyder då detta? Jo. Det handlar och skolgång, hemadress och uppfostran. Det handlar om ansvar och att ta rätt beslut för barnet. I Sverige anser vi nästan alltid att det är bäst för barnet om föräldrarna kan ta dessa beslut gemensamt. Detta kallas då för gemensam vårdnad.

När inte gemensam vårdnad fungerar

Vad finns att göra om det inte fungerar med den gemensamma vårdnaden? Det finns hjälp att få på flera ställen. Till exempel har kommunen en familjerättsenhet. Där kan föräldrar få hjälp med samtal och med att teckna avtal om vad som ska gälla för barnet. Man kan också vända sig till en jurist. Där får man information om vad som gäller, men också vad man kan göra om samarbetet föräldrarna emellan trots allt inte fungerar. Skulle alla andra vägar vara stängda kan man också stämma den andra föräldern om vårdnaden och begära enskild vårdnad.

Ensam vårdnad utifrån barnets bästa

20 Jul 2020

Vårdnadstvister kan vara påfrestande. Det är vanligt att vårdnadshavarna får gemensam vårdnad om de gemensamma barnen. Här besvaras dina frågor för vad som gäller vid ensam vårdnad.

Livet blir inte riktigt alltid som man har tänkt sig. Som Forrest Gumps mamma sade, livet är som en chokladask och man vet aldrig vad man får. Ibland överraskas man positivt men ibland negativt. Det man hade planerat följer tyvärr inte ut. Livet kom helt enkelt emellan. Så kan man exempelvis känna när ett förhållande tar slut med en partner. Har man dessutom gemensamma barn med den partnern behöver man ta beslut om hur den gemensamma vårdnaden ska se ut. Det vill säga, var ska barnen bo och när? Kan man inte själv komma överens beslutar tingsrätten vårdnadstvisten. Vanligtvis vill man att barnen ska ha rätt till båda sina föräldrar, men i somliga fall kan det vara aktuellt att ansöka om ensam vårdnad.

När är det aktuellt att ansöka om ensam vårdnad?

Många föräldrar lyckas kommunicera och samarbeta i den mån som krävs för att dela vårdnaden av barnen. Men inte i alla fall. Ibland föreligger det dessutom anledningar som gör det ohållbart eller rentav farligt för ett barn att bo hos någon av föräldrarna. Det kan vara om en av vårdnadshavarna exempelvis har problem med missbruk, uttryckt hot eller använt våld mot barnen eller den andra föräldern. I sådana fall har man mycket tunga skäl att ansöka om ensam vårdnad. Även om anledningarna till varför man anser att ensam vårdnad är aktuellt kan variera är det viktigt att inleda den juridiska processen tidigt. Vänd dig till ett juridiskt ombud som kan stötta dig i vårdnadstvisten.

Barnets bästa är alltid utgångspunkten

När man beslutar om hur vårdnaden om barnen ska se ut ska man alltid utgå från vad som är barnets bästa. Ofta blir det en tolkningsfråga där man alltså behöver argumentera för varför det önskade vårdnadsupplägget är just det bästa för barnen. Man utgår i regel aldrig från ensam vårdnad som ett första alternativ. Först tittar man alltid på vilka möjligheter det finns att inkludera bägge föräldrarna i barnens liv så mycket som möjligt. Det kan också vara värt att påminna om att ensam vårdnad inte per automatik betyder att den andra föräldern inte har någon umgängesrätt med barnen alls. Det bästa är som sagt att uppsöka ett juridiskt ombud som reder ut begreppen och processen åt dig.

Ensam vårdnad – avfärda alla feltolkningar

11 Jul 2020

Många tar fel på begreppet och innebörden av ensam vårdnad. Det betyder inte och har aldrig betytt att den ena föräldern kan frånta den andra rätten att umgås med deras gemensamma barn.

Innebörden av det juridiska begreppet ensam vårdnad tolkas fel av många. Den som har vårdnaden om ett barn kallas för vårdnadshavare och är ansvarig för alla juridiska beslut gällande ett barn, såsom omvårdnad, skola och fostran. Däremot har inte en vårdnadshavare rättigheten att frånta rätten till umgänge från den andra föräldern. Vårdnadshavaren är skyldig att ge barnet en trygg tillvaro och se till att det inte utsätts för någon form av kränkning samtidigt som denne är ansvarig för hanteringen av alla kontakter med myndigheter och sjukvård. I dessa skyldigheter ingår även hantering av pass eller andra identitetshandlingar.

När bör du ansöka om ensam vårdnad?

När bör en förälder ansöka om ensam vårdnad? Oftast sker det när samarbetet med den andra föräldern kring vårdnaden inte fungerar bra. Om den andra föräldern är oförmögen att dela vårdnaden om barnet är det nödvändigt att ansöka om ensam vårdnad. Orsaker kring oförmågan kan vara olika men oftast handlar det om missbruk eller psykisk ohälsa. En ansökan om ensam vårdnad bör alltid påbörjas med en diskussion med den andra föräldern där det förklaras varför en sådan åtgärd är nödvändig. Diskussionen bör föras i närvaro av advokater som representerar båda föräldrarna. Under detta samtal bör det förklaras att båda föräldrarna oavsett vårdnadshavare har rätt att träffa barnet. En ensam vårdnad godkänns alltid om den är den bästa lösningen för barnet självt. Barnets bästa ligger alltid i fokus vid vårdnadstvister.

Ensam vårdnad och umgängesrätt

Barnet har rätt att träffa båda föräldrarna regelbundet oavsett om vårdnaden är gemensam eller om en av föräldrarna har ensam vårdnad. I juridiken kallas detta för umgängesrätt och handlar som begreppet självt antyder om barnets rätt till umgänge. Om barnet inte vill träffa en av föräldrarna ska inte detta ske mot dess vilja även om något annat styrkts under vårdnadstvisten. Det mest praktiska i det här fallet är att skriva under ett individuellt umgängesavtal. I det anges på ett detaljerat och tydligt sätt hur umgänget lagts upp. Ett avtal som godkänts av socialnämnden har samma rättsverkan som en dom eller ett beslut som tagits i tingsrätten. Återigen bör det påpekas att alla beslut kring umgängesrätt alltid tas med barnets bästa i åtanke och är anpassade till varje specifik familjesituation. Vi rekommenderar denna webbsida: https://www.vårdnadstvistt.se/

Med barnets väl i fokus

1 Jul 2020

När föräldrar separerar är det ofta barnens väl som orsakar tvist och diskussion. Helt naturligt då omsorgen om barn ska gå före allt annat. När oenighet råder behöver du som förälder stöd.

Att förhållanden avslutas är en mycket vardaglig sak. Varje dag separerar par överallt; från Rannebergen till Billdal, från Kålltorp till Torslanda och det är rutin och vardag. För de inblandade däremot är det allt annat än vardag utan något som kanske bara sker en eller ett par gånger under livet. En trasig relation innebär alltid en kris och beslutet att gå vidare åt olika håll är oftast tufft och innebär stora förändringar i familjen. Många upplever ändå att rätt beslut är taget och att livet fungerar bra mycket bättre efter det att en tid gått. När det finns barn med i bilden blir det knappast enklare eller mer okomplicerat.

Vad säger lagen om vårdnad?

Lagen är klar och tydlig till sin bokstav och den utgår från barnets behov, inte vårdnadshavarens. Det är barnet som har rätt till båda sina föräldrar, inte tvärtom. Att detta ska vara utgångspunkten kan inte betonas ofta nog. Vad som händer vid en separation är sorgligt nog ofta att föräldrarna är alltför mycket uppe i en konflikt dem emellan och följderna kan alltså bli att det råder oenighet om exakt allt kring barnet. Alltifrån klädsel till matvanor till skolgång kan debatteras hett.

När relationen och rutinerna inte alls fungerar går det ibland så långt att man behöver söka alternativa lösningar och det är här som en vårdnadstvist kan inledas. En vårdnadstvist handlar inte enbart om umgänge med ett barn. Det handlar om vem som ska ta beslut om väsentligheter rörande barnet, som skolgång och bostad. I denna djupt olyckliga situation behöver man som förälder det stöd man kan få från ett juridiskt ombud.

Advokathjälp i Göteborg

Vårdnadstvister tenderar tyvärr att bli utdragna och ibland besvärliga och då om någon gång behövs juridisk expertis. Som privatperson utan tidigare juridisk erfarenhet är det mycket svårt att veta tillräckligt om rättigheter och rättspraxis bland annat. Vid vårdnadstvister finns det oftast möjligheter att få hjälp från staten med de kostnader som uppstår via så kallad rättshjälp.

Utgången av en vårdnadstvist beror på en lång rad faktorer och som förälder kommer du att få rätt hjälp när du vänder dig till rätt byrå vid Stampen. Att ordna det på bästa möjliga sätt för ditt barn är både advokatbyråns och din ambition!

Juridiskt stöd och rättshjälp i vårdnadstvister

12 Jun 2020

Ett barn har alltid rätt till båda sina föräldrar. Vid exempelvis en skilsmässa kan du behöva hjälp att styrka dina skäl till varför vårdnaden för dina barn ska falla till din fördel.

Det är sällan en trevlig upplevelse att ingå i en vårdnadstvist med exempelvis en före detta partner om hur vårdnaden över de gemensamma barnen ska se ut både juridiskt och praktiskt. Vanligtvis om man har möjligheten vill man ha så mycket kontakt som möjligt med sina barn. Man vill träffa dem så mycket som möjligt, samtidigt som den före detta partnern på andra sidan ofta vill samma sak. Det är inte heller ovanligt att en vårdnadstvist uppstår vid skilsmässa och att det samtidigt är väldigt frostigt, infekterat eller känsligt mellan parterna. Då kan det vara väldigt skönt och i många fall även helt nödvändigt att man får hjälp i tvisten av ett juridiskt ombud.

Advokaten fyller flera funktioner

Ditt juridiska ombud i en vårdnadstvist hjälper dig på mer än ett sätt. Förutom att ombudet tar den emotionella belastning som du kanske kan känna av att gå upp i rätten mot din före detta partner och förhandla om vårdnaden bistår advokaten även med juridisk rådgivning och sakkunnig kompetens inom den omfattande juridiken som är relaterad till vårdnadstvister. Du får hjälp med att argumentera för din sak, varför du anser att vårdnaden ska se ut så som du önskar. Det juridiska ombudet stöttar dig i att styrka dina skäl till varför dina barn ska fortsätta ha så mycket kontakt med dig som möjligt.

Barnets bästa alltid i centrum

Precis som med alla ärenden där barn på ett eller annat sätt är inblandade måste och ska man alltid utgå från vad som är barnets bästa. Det kommer din advokat också att göra i en vårdnadstvist. Men advokaten vässar argumenten till varför du är en ytterst bidragande faktor till barnets bästa och är din representant hela vägen i mål. Du får personlig rådgivning och rättshjälp som reder ut krånglig juridik så att du förstår. Familjeangelägenheter kan vara svåra att handskas med även utan juridisk inblandning. För din egen skull, men framför allt för ditt eller dina barn, är det alltid klokt att söka juridisk representation i vårdnadstvister. Skulle utfallet inte falla till ditt önskemål kan du alltid få hjälp att överklaga. Men kom ihåg att det alltid är den juridiska tolkningen av barnets bästa som avgör tvisten.

Vad innebär egentligen arvsrätten?

2 Jun 2020

Vem ska egentligen få allting man äger, när man själv går bort? Får man bestämma det helt själv eller finns det lagar och liknande som styr vem som får ärva någon vid händelse av dennes död?

När någon dör så kommer alla dennes saker och tillhörigheter att tillfalla någon annan. Har man barn så kommer barnen att vara de som ärver tillgångar och andra tillhörigheter, så länge det inte är skrivet någonting annat i ett eventuellt testamente. Man får självklart lämna saker efter sin död till vem man vill, men om det finns barn med i bilden så är det lite speciella regler som finns som måste följas. När det gäller arvsrätten och vem som har den rätten så finns det också lagar man måste följa. Arvsrätten är egentligen en samling med bestämmelser där det regleras hur kvarlåtenskapen ska fördelas, efter den person som har avlidit.

Vem får ärva?

Vem är det då egentligen som får ärva efter någons död? Ja egentligen vem som helst. Man har rätt att själv bestämma och skriva in någon i sitt testamente till exempel, som ska få ärva efter ens död. Men det finns dock bestämmelser och lagar som måste följas. Barn och barnbarn har som regel alltid arvsrätt och även så föräldrar, ifall det skulle vara så att de skulle överleva sitt barn. Arvsrätten kan också utvidgas till fler led i släktskapet efter att närmsta familjen har fått det som de har rätt till i arvet. Där ingår till exempel syskon, syskonens barn och kusiner.

Barnens rätt

Oavsett vem man själv väljer att skriva in i sitt testamente, för att få ärva något specifikt av en när man dör så finns det som sagt vissa saker som inte går att ändra på. Har man till exempel skaffat barn någon gång under livets gång så kommer det barnet eller de barnen att ärva hälften, det går faktiskt inte att komma ifrån. Barnen ärver alltid hälften, det kan man aldrig ändra på. Sedan vad man själv väljer att göra med den andra resterande delen är helt och hållet upp till en själv, om man vill ge även det till sina barn eller om det ska gå till någon annan. Det är sådant som man får se till att skriva in i sitt testamente. Har man inget sådant så kan man gå till en advokat för att få hjälp med den saken. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.arvsrätt.nu

← Äldre inlägg