Vad innebär egentligen arvsrätten?

Vem ska egentligen få allting man äger, när man själv går bort? Får man bestämma det helt själv eller finns det lagar och liknande som styr vem som får ärva någon vid händelse av dennes död?

När någon dör så kommer alla dennes saker och tillhörigheter att tillfalla någon annan. Har man barn så kommer barnen att vara de som ärver tillgångar och andra tillhörigheter, så länge det inte är skrivet någonting annat i ett eventuellt testamente. Man får självklart lämna saker efter sin död till vem man vill, men om det finns barn med i bilden så är det lite speciella regler som finns som måste följas. När det gäller arvsrätten och vem som har den rätten så finns det också lagar man måste följa. Arvsrätten är egentligen en samling med bestämmelser där det regleras hur kvarlåtenskapen ska fördelas, efter den person som har avlidit.

Vem får ärva?

Vem är det då egentligen som får ärva efter någons död? Ja egentligen vem som helst. Man har rätt att själv bestämma och skriva in någon i sitt testamente till exempel, som ska få ärva efter ens död. Men det finns dock bestämmelser och lagar som måste följas. Barn och barnbarn har som regel alltid arvsrätt och även så föräldrar, ifall det skulle vara så att de skulle överleva sitt barn. Arvsrätten kan också utvidgas till fler led i släktskapet efter att närmsta familjen har fått det som de har rätt till i arvet. Där ingår till exempel syskon, syskonens barn och kusiner.

Barnens rätt

Oavsett vem man själv väljer att skriva in i sitt testamente, för att få ärva något specifikt av en när man dör så finns det som sagt vissa saker som inte går att ändra på. Har man till exempel skaffat barn någon gång under livets gång så kommer det barnet eller de barnen att ärva hälften, det går faktiskt inte att komma ifrån. Barnen ärver alltid hälften, det kan man aldrig ändra på. Sedan vad man själv väljer att göra med den andra resterande delen är helt och hållet upp till en själv, om man vill ge även det till sina barn eller om det ska gå till någon annan. Det är sådant som man får se till att skriva in i sitt testamente. Har man inget sådant så kan man gå till en advokat för att få hjälp med den saken. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.arvsrätt.nu

2 Jun 2020