Med barnets väl i fokus

När föräldrar separerar är det ofta barnens väl som orsakar tvist och diskussion. Helt naturligt då omsorgen om barn ska gå före allt annat. När oenighet råder behöver du som förälder stöd.

Att förhållanden avslutas är en mycket vardaglig sak. Varje dag separerar par överallt; från Rannebergen till Billdal, från Kålltorp till Torslanda och det är rutin och vardag. För de inblandade däremot är det allt annat än vardag utan något som kanske bara sker en eller ett par gånger under livet. En trasig relation innebär alltid en kris och beslutet att gå vidare åt olika håll är oftast tufft och innebär stora förändringar i familjen. Många upplever ändå att rätt beslut är taget och att livet fungerar bra mycket bättre efter det att en tid gått. När det finns barn med i bilden blir det knappast enklare eller mer okomplicerat.

Vad säger lagen om vårdnad?

Lagen är klar och tydlig till sin bokstav och den utgår från barnets behov, inte vårdnadshavarens. Det är barnet som har rätt till båda sina föräldrar, inte tvärtom. Att detta ska vara utgångspunkten kan inte betonas ofta nog. Vad som händer vid en separation är sorgligt nog ofta att föräldrarna är alltför mycket uppe i en konflikt dem emellan och följderna kan alltså bli att det råder oenighet om exakt allt kring barnet. Alltifrån klädsel till matvanor till skolgång kan debatteras hett.

När relationen och rutinerna inte alls fungerar går det ibland så långt att man behöver söka alternativa lösningar och det är här som en vårdnadstvist kan inledas. En vårdnadstvist handlar inte enbart om umgänge med ett barn. Det handlar om vem som ska ta beslut om väsentligheter rörande barnet, som skolgång och bostad. I denna djupt olyckliga situation behöver man som förälder det stöd man kan få från ett juridiskt ombud.

Advokathjälp i Göteborg

Vårdnadstvister tenderar tyvärr att bli utdragna och ibland besvärliga och då om någon gång behövs juridisk expertis. Som privatperson utan tidigare juridisk erfarenhet är det mycket svårt att veta tillräckligt om rättigheter och rättspraxis bland annat. Vid vårdnadstvister finns det oftast möjligheter att få hjälp från staten med de kostnader som uppstår via så kallad rättshjälp.

Utgången av en vårdnadstvist beror på en lång rad faktorer och som förälder kommer du att få rätt hjälp när du vänder dig till rätt byrå vid Stampen. Att ordna det på bästa möjliga sätt för ditt barn är både advokatbyråns och din ambition!

1 Jul 2020