Huvudansvaret för ett barn

När föräldrar går isär så är det oftast ett svårt beslut. Även om relationen är över så kan det vara tufft att plötsligt inte ha sina barn på heltid. Vad händer om man inte är överens om vårdnaden?

Det finns olika termer som används gällande uppdelningen av barnen när man är två föräldrar som inte längre kommer fortsätta leva tillsammans i en relation. De tvister som kommer till rättegång brukar vara av två olika slag. Antingen handlar det om barnens boende eller om vårdnaden om barnen. Trots att de två ibland kan innebära samma eller liknande upplägg så är det två helt olika i lagens mening. I det ena fallet handlar det om hur man ska dela upp tiden som barnen bor hos respektive förälder. I det andra fallet handlar det om vem som ska ha huvudansvaret för barnen. Eller egentligen om endast den ena föräldern ska ha ansvaret för barnen.

Tvist till rättegång

När man som två parter inte är överens gällande barnens omsorg så brukar man börja med att ta hjälp av socialen. Dit kan man gå för att ha samtal och med deras hjälp försöka hitta en lösning. Men om parterna fortfarande inte är ense så kan man vara tvungen att söka rättsliga beslut. Tvister om vårdnad är en slags tvist som man inte själv behöver bekosta. Det beror på att alla barn ska kunna ha en trygg uppväxt med en bra förälder. Inte bara de som har en förälder som har råd att slåss för dem. Man kan däremot själv välja vilken advokat man önskar. Bara de har rätt kunskap och är villiga att åta sig ärendet. Parterna själva bör samla alla fakta som kan vara viktiga för utslaget. Som händelser, datum, sms, mejl med mera.

Två olika möjligheter

För att mista vårdnaden om ett barn krävs det ganska tunga skäl. Men att mista vårdnaden är inte detsamma som att man inte får fortsätta träffa sina barn. Det innebär endast att det är den ena föräldern som har ansvaret om barnens väl och ve. Om ärendet går till rättegång och man är missnöjd med utslaget så har man en möjlighet att överklaga. Det kan man göra ifall man känner att utslaget är fel och man vill försöka få rätt nästa gång. Även om det i många fall blir samma resultat så händer det att det kan bli tvärtom om man kan bevisa sin sak.

3 Sep 2020