Vad innebär familjerätt?

Familjerätt handlar om relationer i rättslig aspekt. Det kan handla om enskild vårdnad eller regler för umgängesrätt. Med lagens hjälp ser man till barnens bästa i varje situation.

Det handlar om familjeangelägenheter som kan beslutas om genom lagliga åtgärder. I många fall är det barnen som hamnar i knipa när det blir tal om separation. Föräldrarna är så upptagna med att bråka att de som inte har något att säga till om blir skadade i striden. Ofta blir barnen hanterade som egen egendom som används för att göra den andra förälderns så illa som det möjligt går. Då stiger familjerätten in och värnar om barnets rättigheter. Lyssnar till barnet och se till vad som gynnar barnets utveckling och välmående på längre sikt.

Vad innebär en vårdnadstvist?

I enkla ordalag innebär det att den ena föräldern stämmer den andre genom att lämna in en stämningsansökan. En ansökan där föräldern förklarar varför han eller hon ska ha rätt till enskild vårdnad om barnet. Detta händer endast i de fall där föräldrarna inte kan komma överens om hur de ska dela upp vårdnaden om de gemensamma barnen. Att kontakta en advokat som arbetar med familjerätt i Helsingborg kan vara en bra plats att börja. En anledning är att det ibland kan vara svårt att tyda de olika lagtexterna på ett korrekt sätt. Den största anledningen kan nog vara att man är i en känslomässigt svår situation och kan ha svårt att hålla huvudet kallt och vara lugn och fokuserad på att ge barnen det de behöver allra mest. Vilket i de flesta fall är två föräldrar som kan samexistera och lägga sina egna förehavanden åt sidan för barnens skull.

Vad är skillnaden mellan vårdnad och umgängesrätt?

Det är lätt att gå vilse i alla olika begrepp som lagar innebär. Så låt oss reda ut skillnaderna mellan dessa två ord. Vårdnad: Att förlora vårdnaden om sina barn betyder inte att man inte har rätt att träffa dem. Det innebär att barnen inte bor hos den förlorande föräldern, som inte heller får något föräldraansvar när det gäller uppfostran. Umgänge: Har man förlorat vårdnaden om sina barn har man fortfarande umgängesrätt. Vilket innebär att man får träffa barnen under kontrollerade förhållanden. Den som har vårdnaden om barnen ska se till att barnen får träffa den andre föräldern regelbundet. Här kan man få hjälp av en advokat för att hitta en lösning som passar alla.

26 Sep 2020