När det behövs extra hjälp

I ett samhälle är det meningen att man ska ta hand om varandra. Speciellt fokus ligger på att ta hand om dem som behöver hjälpen extra mycket, som exempelvis ungdomar som kommit snett.

Barn och ungdomsåren är mycket viktiga och det är oftast den tiden som skapar grunden för deras framtid. Därför är det extra viktigt att man får bästa möjliga vård och omsorg under de åren, något som tyvärr inte alla ungdomar får. Det kan bero på något som är bristfälligt i hemmet, som att föräldrarna är våldsamma, har ett missbruk eller att de på annat sätt befinner sig i en ohälsosam miljö. Men det kan även vara att ungdomarna agerar på ett sätt som föräldrarna inte kan hantera, som ett missbruk eller annat skadligt beteende.

Stöttning för båda parter

Lagen om vård av unga är en ofta använd lag som reglerar hur och varför barn och ungdomar ska fråntas sina föräldrar, för att istället få speciell vård och omhändertagande. Det beror inte alltid på att familjen är dålig utan det kan helt enkelt bero på att man ska få komma i fas igen. Med hjälp av erfaren och utbildad personal kan den drabbade få all slags stöttning och vård för att komma upp på fötterna igen. En åtgärd som är så pass lyckad att man ser det som en självklarhet i samhället idag. Men under hela processen är det viktigt att alla parter känner sig hörda och att allt blir helt korrekt utfört. Läs mer om LVU på denna hemsida: lvuadvokat.se

15 Mar 2021