När kan man ansöka om ensam vårdnad?

ATT ANSÖKA OM ENSAM VÅRDNAD

Om man har mycket svårt att komma överens med den andra vårdnadshavaren till sina barn kan det bli nödvändigt att ansöka om ensam vårdnad för att vardagen ska kunna fungera.

En relativt vanlig anledning till att ansöka om ensam vårdnad istället för att ha fortsatt delad vårdnad är att den ena föräldern är ointresserad och oengagerad i barnens vardag och liv. Det kan bli svårt att genomföra vanliga aktiviteter som att skicka barnen på en skolresa där båda vårdnadshavarna måste ge sitt tillstånd, byta skola eller få ut ett nytt pass om den ena parten är svår att få tag i eller aktivt motarbetar den förälder som engagerar sig i sina barns intressen.

En annan anledning kan vara att personen är opålitlig eller olämplig som vårdnadshavare, till exempel på grund av missbruksproblem, psykisk ohälsa eller att personen hotar eller våldför sig på den andra vårdnadshavaren eller barnen. Då är det i regel bättre att ansöka om ensam vårdnad för att slippa problem, konflikter och att barnen utsätts för trauman.

Om du tror att det finns risk för att den andra vårdnadshavaren för barnen utomlands mot din eller barnens vilja kan det också utgöra skäl till att ansöka om ensam vårdnad.

Ensam vårdnad när ni enas om att det är bäst

Att ansöka om ensam vårdnad måste inte föregås av en stor konflikt. Om ni är överens om att det vore enklare att en av föräldrarna tar över detta ansvar kan ni givetvis skapa en överenskommelse för detta.

För att överenskommelsen ska vara giltig måste den lämnas in skriftligt och godkännas av socialnämnden. Det enklaste sättet att försäkra er om att ni skapar ett juridiskt giltigt dokument är att ta hjälp av en advokat eller jurist som är kunnig i familjejuridik.

Önskar ni ansöka om ensam vårdnad för en vårdnadshavare i samband med skilsmässa går det att ange direkt på blanketten för skilsmässoansökan så hanteras ärendet i samband med skilsmässan.

Att ansöka om ensam vårdnad när ni inte är ense

Om ni inte är överens om hur vårdnaden ska se ut, till exempel om respektive vårdnadshavare vill ha ensam vårdnad eller om en av personerna anser att delad vårdnad fortsatt är bäst, måste man ta processen till domstol.

Man börjar med att lämna in en stämningsansökan, vilket görs på en specifik blankett, men det är ändå att rekommendera att man tar juridiskt hjälp för att formulera sina yrkanden på ett riktigt sätt.

En vårdnadstvist är en lång juridisk process där du kommer att bli tvungen att lägga fram tydliga argument för varför det är bättre att du ensam tar över vårdnaden för barnen istället för att den fortsatt är gemensam.

Under processens gång är det viktigt att du dokumenterar vad som sker och att du inte hindrar den andra föräldern från att träffa sina barn enligt vad som har avtalats.

Ansöka om ensam vårdnad vid umgängessabotage

Om en av vårdnadshavarna hindrar umgänget efter en separation så kallas detta för umgängessabotage. Om detta utförs systematiskt kan detta utgöra en god grund för att ansöka om ensam vårdnad.

Om du befinner dig i en situation där den ena vårdnadshavaren saboterar umgänget för dig bör du i första hand vända dig till familjerätten. Hjälper det inte så får man ta ärendet vidare till en vårdnadstvist och ansöka om ensam vårdnad.