Ensam vårdnad utifrån barnets bästa

Vårdnadstvister kan vara påfrestande. Det är vanligt att vårdnadshavarna får gemensam vårdnad om de gemensamma barnen. Här besvaras dina frågor för vad som gäller vid ensam vårdnad.

Livet blir inte riktigt alltid som man har tänkt sig. Som Forrest Gumps mamma sade, livet är som en chokladask och man vet aldrig vad man får. Ibland överraskas man positivt men ibland negativt. Det man hade planerat följer tyvärr inte ut. Livet kom helt enkelt emellan. Så kan man exempelvis känna när ett förhållande tar slut med en partner. Har man dessutom gemensamma barn med den partnern behöver man ta beslut om hur den gemensamma vårdnaden ska se ut. Det vill säga, var ska barnen bo och när? Kan man inte själv komma överens beslutar tingsrätten vårdnadstvisten. Vanligtvis vill man att barnen ska ha rätt till båda sina föräldrar, men i somliga fall kan det vara aktuellt att ansöka om ensam vårdnad.

När är det aktuellt att ansöka om ensam vårdnad?

Många föräldrar lyckas kommunicera och samarbeta i den mån som krävs för att dela vårdnaden av barnen. Men inte i alla fall. Ibland föreligger det dessutom anledningar som gör det ohållbart eller rentav farligt för ett barn att bo hos någon av föräldrarna. Det kan vara om en av vårdnadshavarna exempelvis har problem med missbruk, uttryckt hot eller använt våld mot barnen eller den andra föräldern. I sådana fall har man mycket tunga skäl att ansöka om ensam vårdnad. Även om anledningarna till varför man anser att ensam vårdnad är aktuellt kan variera är det viktigt att inleda den juridiska processen tidigt. Vänd dig till ett juridiskt ombud som kan stötta dig i vårdnadstvisten.

Barnets bästa är alltid utgångspunkten

När man beslutar om hur vårdnaden om barnen ska se ut ska man alltid utgå från vad som är barnets bästa. Ofta blir det en tolkningsfråga där man alltså behöver argumentera för varför det önskade vårdnadsupplägget är just det bästa för barnen. Man utgår i regel aldrig från ensam vårdnad som ett första alternativ. Först tittar man alltid på vilka möjligheter det finns att inkludera bägge föräldrarna i barnens liv så mycket som möjligt. Det kan också vara värt att påminna om att ensam vårdnad inte per automatik betyder att den andra föräldern inte har någon umgängesrätt med barnen alls. Det bästa är som sagt att uppsöka ett juridiskt ombud som reder ut begreppen och processen åt dig.

20 Jul 2020