Umgängesrätt eller vårdnad?

SKILLNADEN MELLAN UMGÄNGESRÄTT OCH VÅRDNAD

Det är vanligt att man misstar begreppen vårdnad och umgängesrätt när man talar om vem som ska ha det huvudsakliga ansvaret för barn efter en skilsmässa eller en separation. Det är viktigt att känna till vad de olika begreppen står för och innebär när man befinner sig i denna situation.

Vårdnad handlar om det juridiska ansvaret

Att ha vårdnad om sina barn handlar om att ha juridiskt ansvar för dem. Detta täcker in frågor såsom var barnen ska gå i skola eller förskola, vilken vård de ska ha, ansvar för ID-handlingar och liknande. Den svenska lagen utgår ifrån att båda föräldrarna ska vara vårdnadshavare så långt det är möjligt. Det är endast när vårdnadshavarna har mycket svårt att komma överens som man bör överväga att genomföra en vårdnadstvist. Vid en vårdnadstvist avgör tingsrätten om en av vårdnadshavarna ska överta hela det juridiska ansvaret eller om de fortsatt ska dela på vårdnaden.

Om man separerar måste man reglera var barnen ska bo. Detta kallas för umgänge och utgångspunkten är att båda vårdnadshavarna har umgängesrätt med barnen. Av praktiska skäl kan man dock komma överens om att det är enklare att barnen bor hos en av föräldrarna under veckorna och endast träffar den andra föräldern på helgerna, eller att man delar upp umgänget så att barnen bor varannan vecka hos respektive förälder.

Skulle det kännas svårt att komma överens om hur umgänget ser ut så kan man ta hjälp via familjerätten för att hitta en lösning som fungerar.

Umgängesrätten värderas högt

Rätten till umgänge värderas högt i det svenska rättssystemet, främst för barnens skull. Du får inte hindra den andra föräldern att träffa barnen, även om ni har mycket svårt att komma överens eller om du anser att den andra vårdnadshavaren är olämplig. Skulle så vara fallet måste detta först regleras via en vårdnadstvist och även där brukar man ge båda föräldrarna rätt att träffa sina barn. Barnen har rätt att träffa båda sina föräldrar oavsett vad föräldrarna personligen tycker.

Om du är orolig för att barnen ska fara illa vid umgänge med den andra föräldern måste detta givetvis uppmärksammas och det förekommer lösningar där umgänget sker under övervakning av personal från socialtjänsten. Att en förälder helt förlorar rätten till umgänge med sina barn skall dock ses som något som görs som en sista utväg när barnens säkerhet inte kan garanteras eller om det finns någon form av trauma som gör att det är direkt olämpligt att föräldern träffar barnen, till exempel om personen har utsatt barnen för våld eller sexuella övergrepp.

Ensam vårdnad ger inte rätt att besluta om umgänge

Det är viktigt att känna till att även om en vårdnadstvist har genomförts så är det inte vårdnadshavaren som har rätt att besluta om hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. Man brukar i första hand försöka genomföra ett samarbetssamtal med hjälp av den lokala Familjerättsenheten hos socialtjänsten för att hitta en modell som fungerar för båda föräldrarna. Det kan till exempel vara en överenskommelse där barnen bor växelvis varannan vecka hos föräldrarna eller att barnen endast träffar den ena föräldern på helgerna om föräldrarna bosätter sig på långt avstånd från varandra efter separationen för att barnen ska få en kontinuitet i skolgång eller på sin förskola.

När barnet har nått en viss ålder och mognadsgrad kan det själv få vara med och bestämma kring hur umgänget ska se ut och var de vill ha sin huvudsakliga bostad.

Om det inte är möjligt att hitta en fungerande överenskommelse med Familjerättens hjälp så kan man bli tvungen att ta ärendet vidare till domstol. Det vanligaste är att man begär att få ensam vårdnad om barnen och att en utredning av umgänget görs i samband med detta. En jurist eller advokat som är kunnig i familjejuridik kan hjälpa dig med hur du går tillväga för att göra detta. Var dock medveten om att det är en lång och slitsam process. Går det att komma överens på annat sätt är det så gott som alltid bättre.