Vårdnadsfrågor

FRÅGOR OCH SVAR OM UMGÄNGE OCH VÅRDNAD

Antalet vårdnadstvister och konflikter kring vårdnad av och umgänge med barn efter skilsmässor och separationer blir allt fler i Sverige. Samtidigt så är det många som inte har kunskap om vilka regler det är som gäller rent lagligt. På denna sida hittar du svar på det svenska rättsläget i dessa frågor och får veta hur du ska agera om du hamnar i en konflikt gällande vårdnaden eller umgänget med dina barn.

Viktigt att känna till är att den svenska lagstiftningen i grunden utgår från barnens bästa. Ett barn har rätt att träffa båda sina föräldrar, oavsett om den ena föräldern anser att den andra är olämplig. Detta är det upp till familjerätten och andra instanser att avgöra om det finns behov och man får alltså inte hindra en person från att träffa sina barn så länge det inte finns ett domslut på detta. Anser man att barnen behöver skyddas finns det möjlighet att se till att barnen får övervakat umgänge. Läs mer på flikarna ovan för att få svar på skillnaden mellan umgänge och vårdnad samt hur du går tillväga om du har behov av att ansöka om ensam vårdnad.

RSS

Misstänkt för brott – ta hjälp av advokat

15 Mar 2024

Att bli misstänkt eller anklagad för att ha begått ett brott är för de flesta en obehaglig upplevelse. Ta kontakt med en advokat för att få stöd och hjälp.

Ett besked om att en förundersökning inletts och att du är misstänkt för att ha begått ett brott som kan ge fängelse, kan kännas chockartat. Du känner till bakgrunden till anklagelsen men vet med dig att du är helt oskyldig. Om det är första gången i ditt liv som du riskerar att hamna i en rättssal, kan förvirringen bli stor. Hur ska du kunna bevisa din oskuld?

Regler och procedurer vid en förundersökning och en efterföljande rättegång är inte helt lätta att begripa för en lekman. Språket i ett brottmål kan upplevas som obegripligt och reglerna för bevisföring är inte heller lätta att sätta sig in i. Att sätta sig i en rättssal utan att anlita eller få tilldelad en försvarare är inte att rekommendera.

Misstänkt för brott – risk för fängelse

Anders äger sedan många år ett företag inom livsmedelsindustrin. För ett halvår sedan inträffade en dödsolycka på arbetsplatsen. En ung man har körts över av en gaffeltruck. En polisutredning har inletts och som ägare och verkställande direktör i bolaget är Anders misstänkt för arbetsmiljöbrott. Han riskerar att bli fälld för brottet, vilket kan ge en fängelsedom.

Anders vill inte skylla ifrån sig på truckföraren, men anser sig inte själv ansvarig för det inträffade. Inför ett första förhör tar han självmant kontakt med en advokat. Att ta juridisk hjälp när man är misstänkt för brott, anser han vara en klok åtgärd. Ärendet går dock vidare och han blir kallad till rättegång. Eftersom påföljden kan bli fängelse har Anders rätt till en offentlig försvarare. Om Anders blir dömd i tingsrätten, får han hjälp med ett överklagande till hovrätten.

Anklagad för misshandel

28 Feb 2024

Att bli anklagad för en misshandel man inte begått är jobbigt. Bra att veta är att man har rätt till försvarsadvokat för att få hjälp och stöd under processen.

Att man ska bli misstänkt för ett brott är något man tar för givet aldrig ska hända. När det ändå gör det är man helt omedveten om vilken hjälp och vilket stöd man kan få. Att man har rätt till en försvarsadvokat redan i ett tidigt skede är det många som inte har en aning om. Vilket kan få konsekvenser för den misstänkte. En advokat vet vad som är viktigt och vad de ska leta efter för bevis.

För Andreas kom det som en överraskning att hans ex anmält honom för misshandel. Uppbrottet hade varit svårt och anledningen var att han varit otrogen. Så han förstod hennes ilska. Men att hon skulle anmäla honom för misshandel hade han aldrig kunnat drömma om. Men det var precis vad som hände.

Osann historia om misshandel

Han trodde först att polisen hade kontaktat fel person. Men insåg snart att det var han som var misstänkt för misshandel. Lyckligtvis hade han kontaktats av en bra polis som förklarade att han hade rätt till en försvarsadvokat. Han kunde be om en speciell advokat om han önskade. Annars skulle de tilldela honom en. Viktigt var att om han skulle bli fälld kunde han bli återbetalningsskyldig för advokaten.

Det var Andreas inte orolig för. Hur skulle han kunna bli åtalad? Det var när han kontaktades av advokaten som han förstod vilken soppa han hade hamnat i. Det fanns bilder på den före detta flickvännen som bevismaterial. Vilket var hemskt men inte direkta bevis mot honom. Advokatens arbete gjorde att Andreas kunde bevisa att han var på annan plats när misshandeln skett. Andreas var tacksam över polisens information tidigt i processen. Det var något som gjorde att allt gick relativt fort att komma igenom.

Lös en arvstvist med juridisk hjälp

28 Feb 2024

Att hamna i en arvstvist kan vara både jobbigt och svårt. Se till att få rätt juridisk hjälp så kommer processen att gå rätt till enligt lagar och regler.

Ibland kan det vara roligt att dra paralleller till andra saker än det man är uppe i just nu. Är man mitt uppe i en arvstvist kan det vara intressant att se hur djurvärlden skulle lösa en arvstvist. Många gånger inom djurens värld så är det rangordningen som styr ett arv. Den som är störst och starkast och har mest respekt får mest. Det kan handla om att man får revir eller mest mat inom gruppen.

Skulle det finnas någon uppstickare så brukar det lösas med, ibland ganska våldsamma, strider mellan djuren. Djuren kan bli både skadade och dödade av varandra när uppstickarna försöker ta plats i toppen. Det handlar om både nedärvt beteende och instinkter som djuren har om hur man blir herren på täppan. Den som får mest och även får bestämma över flocken.

Arvstvist med rättslig hjälp

Ibland är inte människan långt efter djurens beteende. Det finns de som anser sig vara herre över flocken. Därför ska personen också ha mest och bäst saker när det kommer till arv. Att förutsätta att man är den rättmätiga arvtagaren för att man kanske är äldsta barnet är inte rätt enligt lagen.

Det är därför viktigt att anlita juridisk kompetens när man hamnar i en arvstvist. Ty, vi människor är inte djur även om det ibland sägs finnas djuriska aspekter i vårt beteende. Bara för att man är förstfödd betyder det inte per automatik att man ärver allt efter föräldrarna. Det finns en bestämd laglott man ärver som arvinge. Därutöver kan ett testamente sätta egna villkor och krav på vem som ärver vad. Därför är det viktigt att anlita juridisk hjälp vid en arvstvist.

Anlita en advokatbyrå i Eskilstuna som är expert på familjerätt

4 Jan 2024

Behöver ni hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord? I så fall ska ni vända er till en advokatbyrå i Eskilstuna som är specialiserad på familjerätt.

Det är många som tycker att det är märkligt att diskutera äktenskapsförord när man älskar varandra och ska gifta sig. Men faktum är att många äktenskap slutar i skilsmässa. Ett äktenskapsförord gör ofta att man kan undvika framtida bråk. Men man blir också medveten om sin egna eventuella sårbarhet och kan på så vis planera bättre för framtiden.

Vissa saker kan också vara självklara när man väl börjar diskutera dem. Att en släktgård vid en skilsmässa tillfaller den av makarna vars släkt ägt den i generationer brukar inte uppfattas som konstigt. Likaså att företaget som en av parterna har skapat och själv byggt förblir enskild egendom. Vill man skriva ett äktenskapsförord ska man ta hjälp av en advokatbyrå som är specialiserad på familjerätt.

Familjerätt i Eskilstuna - hitta rätt advokatbyrå

Det finns många advokatbyråer som är experter på familjerätt i Eskilstuna men vissa är bättre än andra. Tyvärr finns det byråer som också överfakturerar sina kunder. Ska man anlita en advokat för att skriva ett äktenskapsförord eller annan typ av familjekontrakt, brukar det vara bäst att fråga vänner och familj om de kan rekommendera en advokat. Man kan även hitta en advokat med hjälp av den sökfunktion som finns på Advokatsamfundets webbsida.

En advokat ska i förväg kunna tala om på ett ungefär hur mycket det kommer att kosta. En advokat tar betalt per timme och för att nyttja advokatens tid på bästa sätt ska man komma väl förberedd till mötet. Tänk igenom ordentligt hur ni vill att äktenskapsförordet ska utformas och ta även med alla nödvändiga dokument och se till att de är sorterade i en mapp.

En Offentlig Försvarare - Din Räddning i rättsliga processer

29 Jun 2023

Är du i behov av hjälp under en rättslig process, men har inte råd att anlita en toppadvokat? Då är en offentlig försvarare precis vad du behöver för att få den hjälp du förtjänar.

Vad gör en offentlig försvarare och vilken är skillnaden mot en försvarsadvokat?

Det kan vara svårt att hålla koll på alla termer och dessutom är det utmanande att veta vilka rättigheter du har. Men en sak är säker: Du har rätt till en rättvis behandling.

Om du blir frikänd från alla anklagelser efter rättegången, kommer staten att betala för din offentliga försvarare. Detta är en rättvis överenskommelse eftersom en rättsprocess ofta drar ut på tiden och kan kosta dig alla dina besparingar. Och det var ju inte ditt fel.

Offentlig försvarare även när du anses vara skyldig

Även om det visar sig att du är skyldig till ett brott, kan en offentlig försvarare vara till hjälp. Statens utvärdering av din årliga inkomst kommer att leda till en rättvis bedömning av dina ekonomiska möjligheter. Det är av yttersta vikt att du som individ får rättvis behandling oavsett din situation.

Att använda en offentlig försvarare är ett sätt att garantera att du får det skydd och den hjälp du förtjänar. När du misstänks för ett allvarligt brott kan du begära att få en specifik advokat. Förmedla din önskan till polisen eller åklagaren för att få möjlighet att välja en advokat som du känner dig trygg med.

Välj en offentlig försvarare för din trygghet och rättvisa

En offentlig försvarare finns till för att ge dig trygghet och försäkra att dina rättigheter blir tillgodosedda. Oavsett om du är oskyldigt anklagad eller erkänner ditt brott, förtjänar du en professionell försvarare vid din sida.

När du samarbetar med en offentlig försvarare får du tillgång till deras expertis och erfarenhet inom rättssystemet. De kommer att arbeta för att säkerställa en rättvis behandling för dig och hjälpa till att uppnå det bästa möjliga resultatet i din rättsliga process.

Läs mer om vad en offentlig försvarare är här: offentligförsvarare.se

Advokat Malmö - välj rätt juridisk hjälp

12 Jun 2023

Att välja rätt advokat i Malmö kan vara den stora skillnaden mellan en friande eller en fällande dom. Oavsett om du är misstänkt för ett brott eller om du är utsatt för ett sådant så kommer en advokat i Malmö att kunna hjälpa dig - och göra skillnad.

Är du misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse så kan dessutom en advokat i Malmö anlitas som din offentliga försvarare. Många är inte medvetna om att man kan lämna in en egen begäran om vilken advokat man vill ha. Man nöjer sig med den person som utses av rätten. Vilket givetvis kan vara bra - men som även kan visa sig vara förödande.

Kostnaden för en offentlig försvarare tas av staten

En advokat i Malmö kommer oavsett vilket att ta med sig kunskap och juridisk expertis, men det måste även finnas en personkemi och en relation där man känner förtroende och tillit. Det ger man sig själv bättre förutsättningar att få om man själv kan göra valet och på egen hand lämna in en begäran om en offentlig försvarare.

Det handlar dessutom om en kostnad som tas av staten. Vilket är en viktig rättsprincip i Sverige där vi - till skillnad från exempelvis USA - inte låter plånboken vara avgörande för hur vårt försvar ser ut. Det du däremot bör veta är att du kan bli återbetalningsskyldig om du döms. Går du fri så behöver du inte betala någonting.

Utsatt för ett brott? Anlita en advokat

Även ett brottsoffer har rätt till juridisk expertis och kan anlita en advokat i Malmö som målsägarbiträde. Även där blir kostnaden något som staten tar hand om.

Viktigt här är att man känner att advokaten sätter sig in i ärendet och att hen också fungerar som ett mentalt stöd genom en rakt igenom jobbig resa mot upprättelse i juridisk mening.

Kontakta olika advokatbyråer i Malmö och känn hur de olika advokaterna känns för just dig. Du måste känna trygghet och en stabil axel att luta dig mot då det blåser som värst.

Vårdnadstvist i Göteborg: Lösningen när umgänget inte fungerar

6 Jun 2023

Att ha en sund och fungerande relation mellan föräldrar är avgörande för barnens välbefinnande. Om umgänget inte fungerar kan det vara nödvändigt att söka juridisk hjälp genom en vårdnadstvist i Göteborg.

Att hantera konflikter för att säkerställa barnens bästa

Khalid var rasande. Återigen hade Maria skickat ett sms och anklagat honom för att ha tappat bort barnens saker. Den här gången handlade det om deras stövlar. Han visste att han hade placerat stövlarna på rätt plats för barnen på fritids.

Han svarade med ett tydligt foto av stövlarna. Maria svarade argt att fotot kunde ha tagits för flera veckor sedan. Khalid sjönk ner i soffan. Allt han ville var att få träffa sina barn oftare och ha mer tid med dem. Han hade blivit beviljad umgänge varannan helg, från fredag eftermiddag till måndag morgon.

Lösningen: En vårdnadstvist i Göteborg för att klargöra umgänget

Han började gå igenom alla sparade sms. Maria hade anklagat honom för allt möjligt. Som den godhjärtade person han var, hade han alltid backat och bett om ursäkt för saker han inte ens hade gjort. Nu var det dags att få upprättelse. Han började överväga möjligheten att bli den boende föräldern och på så vis få träffa sina barn oftare. För att genomföra detta behövde han hitta en juridisk representant och inleda en rättslig process. Han hade inte för avsikt att berätta något för varken barnen eller Maria ännu. De skulle få veta i rätt tid.

Det var tur att han skulle inleda en vårdnadstvist i Göteborg. En kollega på jobbet, Casper, hade precis gjort det och hade anlitat den absolut bästa advokaten – samma advokat som Khalid planerade att anlita. Förhoppningsvis skulle han snart kunna ta hand om sina barn på ett mer regelbundet och betydande sätt. Han ringde genast till advokaten för att påbörja processen.

Glöm inte att upprätta aktieägaravtal

17 May 2023

Ett aktieägaravtal är något som man hoppas inte ska komma till användning. Men det är guld värt att ha ett sådant i dåliga tider. Det styr upp partnerskapet.

Att starta upp eller överta ett aktiebolag är en stor sak. Att göra det helt på egen hand kan, med all rätt, kännas som en alltför stor sak. Man vill säkert gärna ha med sig en eller flera affärspartners i båten – folk som man vet vad de går för och som man litar på.

Det bästa är om man kompletterar varandra. Alla har ju sina svagheter men tillsammans är man stark, som det brukar heta. När man bestämmer sig för att driva ett aktiebolag ihop så finns det dock lite fallgropar som man bör se upp med.

Aktieägaravtal är som ett samboavtal

Även om man har fullt förtroende för den eller de som man ska ingå partnerskap med, och kanske rent utav är släkt med dessa, så vet man aldrig vad framtiden bär i sitt sköte. Sjukdom, död, skilsmässor eller något så enkelt som en förändrad syn på företagets mål kan komma att spela in på oväntade sätt.

Att ingå partnerskap i ett aktiebolag kan liknas vid att bli sambor. Allt är frid och fröjd i början. Men när eller om det börjar gnissla i relationen så behöver man legala dokument att luta sig tillbaka på. Det är viktigt att tänka på detta och vara förutseende, även om man inte kan föreställa sig att man någon gång ska komma på kant med varandra. Det är därför man behöver ett aktieägaravtal – alltså något som kan liknas vid ett samboavtal.

Mer information kring aktieägaravtal hittar du här: aktieägaravtal.net

Arbetsrättsjurist reder ut frågetecknen kring anställningskontrakt i Stockholm

5 May 2023

En arbetsrättsjurist i Stockholm hjälper dig reda ut vad som egentligen gäller kring din anställning. Kan du säga upp dig hur som helst och gå hem direkt?

Att navigera de juridiska aspekterna av arbetsmarknaden kan vara mycket snårigt. Detta är sant för såväl företagare som arbetstagare. Vilka skyldigheter har du som arbetstagare att uppfylla efter att du fått besked om uppsägning? Kan du gå hem direkt eller måste du fortsätta jobba en tid?

Frågor som denna kan du lätt få hjälp att besvara av en arbetsrättsjurist. Var alltid noga med att spara viktiga dokument, som till exempel ditt anställningskontrakt. Även om du själv tycker det mest är en massa svåra ord staplade på varandra däri. Anställningskontraktet är viktigt eftersom det reglerar formerna för din anställning. En jurist kan förklara vad allt betyder för dig.

Arbetsrättsjurist för tillfälligt anställda i Stockholm

Den som arbetar som arbetsrättsjurist i Stockholm har ofta stor erfarenhet av arbetsrätt inom det som kommit att kallas för gigekonomin. Tillfälliga anställningar är vanligt i huvudstaden, och kan ofta generera komplicerade juridiska situationer när något i anställningsförhållandet gått snett. Då är en arbetsrättsjurist ofta mycket användbar.

Om du behöver hjälp med att reda ut vad som egentligen gäller på ditt arbete, kan du ta kontakt med en arbetsrättsjurist för rådgivning. Det behöver inte betyda att du startar ett ärende mot din arbetsgivare. Att du förstår och har kunskap om dina rättigheter och skyldigheter är viktigt för att du inte själv ska råka bryta mot något avtal.

Läs mer kring arbetsrättsjurister på denna sida: arbetsrättsjuriststockholm.se

Fastighetsjurist i Stockholm till räddning

18 Jan 2023

Skaffa en fastighetsjurist i Stockholm för att ge dina kontrakt juridisk tyngd. Få hjälp när en av parterna bryter kontraktet. Slipp att ta striden själv.

Det värsta som finns är att behöva bråka med folk. Speciellt när du vet att du har lagen på din sida. Så tveka inte att ta kontakt med en fastighetsjurist som kan ta striden åt dig. Det är alltid den mest bekväma lösningen för dig som hamnat i strid med någon om en fastighet.

Det kanske är grannen som har gjort intrång på din mark i Stockholm. Men att gå över dit bara för att gapa och skrika, och sedan händer ingenting är inte roligt. Så kontakta en fastighetsjurist som kan visa att du har rätt och att det måste ske en förändring. Då kan du slippa bekymmer och oro, och en utdragen strid.

Fastighetsjurist för hyresgäst?

Låter det märkligt, med en fastighetsjurist för en hyresgäst? Kanske du inte visste att du som hyresgäst faktiskt kan få bukt med din krångliga hyresvärd. Du som hyresgäst som har ett giltigt kontrakt har faktiskt rätt att få hjälp med vissa saker. Då är det bra med en fastighetsjurist med djupa kunskaper.

En fastighetsjurist kan hjälpa dig att få det så bra som möjligt. Det är tryggt att veta att vilken situation du än är i, så kan din fastighetsjurist hjälpa dig att komma tillbaka på banan, och hamna rätt igen. Du är värdefull, och det är dina rättigheter med. Så få den rätta hjälpen för att hävda dessa. Hitta mer kring fastighetsjurister på denna sida: https://www.fastighetsjuriststockholm.se/ 

Svårt att upptäcka dolda fel i hus

28 Oct 2022

Trots att de allra flesta husköpare anlitar en kvalificerad besiktningsman är det svårt att upptäcka dolda fel i hus. Som tur är finns det hjälp att få.

Att köpa hus är ingen lätt process. Speciellt för förstagångsköpare kan husköpet liknas vid en affär i storlek med Mount Everest. Lånelöften ska till, rätt objekt ska hamna på marknaden och sedan ska budgivningen vinnas. Det är många parametrar som ska stämma för att det ska bli tal om något köp.

När väl huset är i hamn ska det undersökas. Varje husköpare har undersökningsplikt som innebär att köparen själv måste ta reda på husets skick. Detta görs oftast genom en besiktning men då de flesta besiktningar enbart är okulära är det lätt att missa eventuella dolda fel i hus.

Hjälp att få vid upptäckt av dolda fel i hus

För att ett fel på bostaden ska betraktas som ett “dolt” fel ska det uppfylla några punkter:

  • Det ska vara ett fel som inte gått att upptäcka för köparen trots att denne undersökt fastigheten enligt konstens alla regler
  • Felet ska innebära att fastigheten inte fungerar så som avtal säger eller som köparen bör kunna förvänta sig.

Skulle denna typ av fel visa sig är det klokt att anlita juridisk hjälp. Det kan vara ytterst svårt att bevisa dolda fel men också väldigt dyrt för köparen att åtgärda dem på egen hand. Juridisk expertis kan guida i ärendet och se till att köparen får bästa möjliga möjlighet att få felet åtgärdat på rätt sätt.

När ska du ta hjälp med ett arbetstillstånd?

31 Aug 2022

För dig som kommer från ett land utanför EU och vill börja jobba i Sverige krävs det en del saker. För det första behöver du ordna med ett arbetstillstånd.

Det är många saker man behöver tänka på om man ska börja jobba i Sverige, men inte kommer härifrån. För de som bor utanför EU är det inte bara att komma hit och börja jobba. Det gäller även om du har ett jobb som väntar. Man måste gå rätt väg och få ett tillstånd att få arbeta.

Det tillståndet kallas arbetstillstånd. Det är något man ansöker om hos Migrationsverket. Dessvärre kan det ta väldigt lång tid innan man får besked om ansökan blivit godkänd. Men den tiden kan man minska ner, om man tar hjälp.

Välj en certifierad byrå för hjälp med arbetstillstånd

Det är inte fel att välja att ta hjälp när man ansöker om arbetstillstånd. Detta både minskar ansökningstiden, och ökar chansen för att lyckas. Det finns bra advokater där ute som är proffs på just ansökningar om arbetstillstånd. Det är dessa du ska vända dig till.

Men för att kunna skynda på processen så är det viktigt att du anlitar en advokatbyrå som är certifierad. I stället för att det kan ta uppemot ett år, kan få du besked inom cirka tio dagar. Det är en enorm skillnad när det handlar om att kunna påbörja sitt nya liv. Vänd dig till en certifierad byrå och få hjälp inom en snar framtid. Ta hjälp med arbetstillstånd av denna advokatbyrå: arbetstillstånd.net

Efter en våldtäkt behöver man hjälp

6 Aug 2022

Att utsättas för våldtäkt är en fruktansvärd upplevelse som ingen borde behöva gå igenom. Den som har råkat ut för det kan behöva all hjälp den kan få.

Moa låg hopkrupen i fosterställning på sängen. Hon hade legat så här i flera timmar, helt förtvivlad. Innan dess hade hon stått i duschen i över en halvtimme och skrubbat sig tills skinnet blev alldeles rött och ömt. Det var skönt när det gjorde ont. Det tog tankarna från det fruktansvärda som hon hade råkat ut för.

Nu kom dock tankarna tillbaka igen. Våldtäkt. Det som hade hänt spelades upp i hennes hjärna om och om igen som en film som hade hakat upp sig. Hon hade varit på föräldrafri fest. Någon hade bjudit henne på dricka, cola med sprit i. Det hade känts nytt och spännande för henne att dricka alkohol. Hon hade känt sig som en i gänget.

Advokathjälp vid våldtäkt

Sen mindes hon inte så mycket mer. Hon hade vaknat upp på en säng, väldigt groggy och illamående. Genast hade hon känt att något var väldigt fel. Trosorna låg på golvet och det ömmade väldigt därnere. Hon hade stapplat in på toaletten. Blod på pappret.

Nu ville hon bara sova och glömma allt. Men det var helt omöjligt att sova. Hon tog upp mobilen och började fundera på vart hon kunde vända sig för att få hjälp. Med darriga fingrar knappade hon in det fruktansvärda ordet, våldtäkt. Alldeles för många träffar. Det var knappt hon orkade att gå vidare. Långt upp i listan lyste dock orden “advokathjälp vid våldtäkt” mot henne. Det var kanske dit hon borde vända sig?

Advokathjälp efter våldtäkt i Göteborg

17 Jul 2022

Det innebär alltid en stor psykisk och fysisk kränkning att ha blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg. En advokat hjälper gärna till vid en kommande rättegång.

Det allra första och viktigaste är att våga agera om man är offer och har blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg. Man åker till närmaste sjukhus för att dokumentera eventuella skador och tar DNA-prov för att säkra bevis. Har det också förekommit misshandel är det bra att även notera blåmärken, skrapsår och liknande.

Polisanmälan är en självklarhet. Vid avvärjningsförsök får offret ofta gärningsmannens DNA under naglarna, och en noggrann kontroll är därför nödvändig. Kanske finns det hårstrån eller annan bevisning också.

Hjälp att våga anmäla våldtäkt

Om brottsoffret kommer från någon annan kultur, kan det vara komplicerat att våga anmäla våldtäkten. Men en bra advokat finns till hjälp både med sjukhuskontakter och med rättsliga frågor som dyker upp. Det är viktigt att anmäla alla överfall för att polisen ska få veta vilka brott som begås. Det kan finnas andra offer i samma situation, och om alla gör polisanmälan är det lättare att fånga in en gärningsman.

Eftersom straffskalan är fängelse för våldtäkt, har offret rätt till advokathjälp gratis. Då kallas advokaten målsägandebiträde. Det är viktigt att både våga anmäla gärningsmannen och att våga vittna i domstolen. En bra advokat stöttar brottsoffret hela tiden och ser till att den skyldige får stå till svars för sitt brott. Samhället ska vara rättssäkert, och när man anmäler ett brott vill man också förebygga att fler offer drabbas.

Misstanke om narkotikabrott

27 Jun 2022

En advokatbyrå kan hjälpa till om någon misstänks för narkotikabrott. Man kan även vända sig till dem om man misstänker att ens barn håller på med sådant.

Eva var förtvivlad. Hon hade gjort sitt bästa för att uppfostra sonen på egen hand när hans pappa hade övergett dem. Visst hade det varit väldigt jobbigt många gånger att vara ensamstående mamma, men hon hade gjort sitt allra bästa. Helt ärligt förstod hon inte var det hade gått fel.

Sonen John var nu i tonåren och på senare tid hade han börjat få ett umgänge som helt klart var olämpligt. Nu hade hon börjat misstänka att de till och med sysslade med droger. Det var något som hon själv tog fullständigt avstånd från och absolut inte ville att hennes son skulle vara inblandad i.

Risk att bli anklagad för narkotikabrott

Eva såg för sitt inre hur sonen skulle komma att bli anklagad för narkotikabrott. Själv skulle hon stämplas som en dålig mor, men det var väl det minsta av hennes problem. Hon såg ingen annan råd än att vända sig till en advokat för att få hjälp. Det var kanske ett drastiskt steg att ta, men hon tänkte att advokater har ju tystnadsplikt. Det borde alltså inte betyda att hon utsatte John för risk att bli anklagad.

Förmodligen skulle sonen bli förbannad på henne, men i det långa loppet skulle han förhoppningsvis förstå varför hon gjort på detta sätt. Innan hon hann ångra sig kontaktade hon en advokatbyrå och bestämde tid för en träff. Det kändes som en stor lättnad att ha tagit det första steget. Läs mer om narkotikabrott på denna sida: https://www.narkotikabrott.nu/

← Äldre inlägg