Barnets bästa i fokus för deras vårdnad

När du inte längre lever tillsammans med din partner uppstår en fråga om vem som ska ha vårdnaden över era barn. Det är en juridisk fråga och det är inte fel att läsa på inför en vårdnadstvist.

Du hade såklart en vision när du och din partner beslöt er för att skaffa barn tillsammans. Du kanske såg framför dig den klassiska bilden av en samlad familj, bil, villa och kanske en hund. Och så förstås ett par ungar som springer och leker i trädgården. Du såg fram emot att gemensamt uppfostra dem till att bli goda människor här i världen. Det kan också vara så att du inte alls hade de här planerna eller visionerna. När ni fick barn var det kanske någonting ni inte hade planerat. Men det hände och ni behövde leva med de nya förutsättningarna i livet. När du och din partner har behövt ta beslutet att ni inte ska bo tillsammans uppstår alltså frågan om hur vårdnaden ska se ut över era gemensamma barn.

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad eller vårdnadshavare är juridiska begrepp och syftar på de personer som har rätt att ta beslut i deras barns liv. Det är en domstol som avgör om vårdnaden om ett barn ska tas ifrån en förälder. Att vara vårdnadshavare är med andra ord inte samma sak som att vara förälder. Man kan vara förälder utan att vara vårdnadshavare precis som man kan vara vårdnadshavare utan att vara förälder.

Det är dock väldigt ovanligt att vårdnaden fråntas någon av föräldrarna. Då ska det handla om att man är direkt olämplig som vårdnadshavare eller att det helt går emot barnets bästa att vara vårdade av föräldern i fråga. Till exempel om det finns missbruk, våld eller hot med i bilden.

En emotionell process

En vårdnadstvist med en före detta partner är inte sällan en emotionellt väldigt påfrestande process. Det är en helt ny situation där man för barnens bästa tvingas samarbeta med någon som man inte längre delar sitt liv med. Kanske har man känt sig sviken, hjärtekrossad eller är väldigt arg på den andra föräldern till ditt barn.

Det är känslor man tvingas lägga åt sidan i en vårdnadstvist för barnens bästa. Men det kan underlätta att man tar hjälp av ett juridiskt ombud som sköter argumentationen och pappersarbetet åt dig. Många upplever att tvisten sliter mindre när man har en person som kan representera en istället.

14 Aug 2020