Att finna den bästa lösningen

Ingen går in i ett förhållande med separation i tanken. Den dag det händer och det finns barn med i sammanhanget krävs det bra lösningar. Något som ofta behöver klargöras är begreppet vårdnad.

Barn är det viktigaste vi har. Barn är framtiden och för de allra flesta föräldrar de personer de bryr sig allra mest om. Världen förändras för alltid när man blir förälder och ingenting blir någonsin likadant igen. Därav följer att barn ska vara första prioritet vid en separation. När föräldrar inte längre vill och kan leva tillsammans behöver ändå tryggheten garanteras för barnen. Detta kan åstadkommas på olika sätt. I många fall kan föräldrar komma fram till en gemensam överenskommelse som fungerar för både vuxna och barn. Äldre barn kan dessutom medverka genom att uttrycka sin vilja. Inget barn behöver förlora kontakten med någon av föräldrarna. Men vad betyder då begreppet “vårdnad”?

Att ha vårdnad om ett barn

Tyvärr är det alldeles för vanligt att vuxna inte är fullt ut vuxna. Ofta finns konflikter med den förälder man precis separerat ifrån och detta kan ta sig många tråkiga uttryck. Inte sällan tappar föräldrar sin vuxenroll, helt eller delvis. Barn används för manipulation av den vuxna motparten och man glömmer att den individ ett barn är ska komma först. Att ha vårdnaden om ett barn är inte detsamma som att ha enskild vårdnad - det är en helt annan sak. Ett barn har alltid rätt till båda föräldrarna och att få träffa dem regelbundet. Vårdnad handlar istället om det juridiska ansvaret för ett barn. Vad betyder då detta? Jo. Det handlar och skolgång, hemadress och uppfostran. Det handlar om ansvar och att ta rätt beslut för barnet. I Sverige anser vi nästan alltid att det är bäst för barnet om föräldrarna kan ta dessa beslut gemensamt. Detta kallas då för gemensam vårdnad.

När inte gemensam vårdnad fungerar

Vad finns att göra om det inte fungerar med den gemensamma vårdnaden? Det finns hjälp att få på flera ställen. Till exempel har kommunen en familjerättsenhet. Där kan föräldrar få hjälp med samtal och med att teckna avtal om vad som ska gälla för barnet. Man kan också vända sig till en jurist. Där får man information om vad som gäller, men också vad man kan göra om samarbetet föräldrarna emellan trots allt inte fungerar. Skulle alla andra vägar vara stängda kan man också stämma den andra föräldern om vårdnaden och begära enskild vårdnad.

31 Jul 2020