Juridiskt stöd och rättshjälp i vårdnadstvister

Ett barn har alltid rätt till båda sina föräldrar. Vid exempelvis en skilsmässa kan du behöva hjälp att styrka dina skäl till varför vårdnaden för dina barn ska falla till din fördel.

Det är sällan en trevlig upplevelse att ingå i en vårdnadstvist med exempelvis en före detta partner om hur vårdnaden över de gemensamma barnen ska se ut både juridiskt och praktiskt. Vanligtvis om man har möjligheten vill man ha så mycket kontakt som möjligt med sina barn. Man vill träffa dem så mycket som möjligt, samtidigt som den före detta partnern på andra sidan ofta vill samma sak. Det är inte heller ovanligt att en vårdnadstvist uppstår vid skilsmässa och att det samtidigt är väldigt frostigt, infekterat eller känsligt mellan parterna. Då kan det vara väldigt skönt och i många fall även helt nödvändigt att man får hjälp i tvisten av ett juridiskt ombud.

Advokaten fyller flera funktioner

Ditt juridiska ombud i en vårdnadstvist hjälper dig på mer än ett sätt. Förutom att ombudet tar den emotionella belastning som du kanske kan känna av att gå upp i rätten mot din före detta partner och förhandla om vårdnaden bistår advokaten även med juridisk rådgivning och sakkunnig kompetens inom den omfattande juridiken som är relaterad till vårdnadstvister. Du får hjälp med att argumentera för din sak, varför du anser att vårdnaden ska se ut så som du önskar. Det juridiska ombudet stöttar dig i att styrka dina skäl till varför dina barn ska fortsätta ha så mycket kontakt med dig som möjligt.

Barnets bästa alltid i centrum

Precis som med alla ärenden där barn på ett eller annat sätt är inblandade måste och ska man alltid utgå från vad som är barnets bästa. Det kommer din advokat också att göra i en vårdnadstvist. Men advokaten vässar argumenten till varför du är en ytterst bidragande faktor till barnets bästa och är din representant hela vägen i mål. Du får personlig rådgivning och rättshjälp som reder ut krånglig juridik så att du förstår. Familjeangelägenheter kan vara svåra att handskas med även utan juridisk inblandning. För din egen skull, men framför allt för ditt eller dina barn, är det alltid klokt att söka juridisk representation i vårdnadstvister. Skulle utfallet inte falla till ditt önskemål kan du alltid få hjälp att överklaga. Men kom ihåg att det alltid är den juridiska tolkningen av barnets bästa som avgör tvisten.

12 Jun 2020