Anlita advokaten för familjens bästa

Familjerätt handlar om skyldigheter och rättigheter för familjemedlemmar. Det kan gälla allt från frågor om arv till vårdnadstvister och familjebråk. Konsultera en kunnig advokat.

Att upprätta ett testamente på rätt sätt och att skriva avtal i tid medan man fortfarande är sams är ett gott råd. När väl konflikten är ett faktum kan en rutinerad advokat hjälpa till med tolkning av lagreglerna om familjerätt i Göteborg.

Fråga advokaten om vad lagen säger

Ord står mot ord och parternas önskemål går inte att förena. Då kan det vara bra att en expert yttrar sig, dels berättar vad lagen säger och dels ger handfasta råd om hur en sådan konflikt kan lösas på bästa sätt utifrån praxis och erfarenhet. De flesta respekterar lag och rätt, och ibland är svaret klart och koncist om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet.

Det finns hjälp att få när det gäller svåra familjekonflikter. Området kallas familjerätt och då kan man exempelvis anlita en advokat i Göteborg. Det bästa är att göra upp i godo, det blir billigast och enklast för alla parter. Men ibland är någons krav orimliga, eller så känner man sig tvingad att avstå från något man har full rätt till. Man kan inte kompromissa hur mycket som helst, och om man inte själv klarar av att sätta ner foten på ett framgångsrikt sätt, är ibland den bästa lösningen faktiskt att anlita en advokat.

Bråk vid skilsmässor och dödsfall

Vid en vårdnadstvist ser man till barnets bästa, och det är i normalfallet att ett barn har rätt till att träffa båda föräldrarna. Undantaget är när det förekommer våld, missbruk eller kriminalitet Men i infekterade vårdnadstvister förekommer det att en förälder blir anklagad för något som den är helt oskyldig till. Fiendskap mellan föräldrar är något av det värsta ett barn kan uppleva. En advokat har rutin på att hantera alla ärenden som rör familjerätt.

När arv ska delas kan det också uppstå konflikter. Någon har hjälpt en släkting och blivit lovad kompensation i form av ett arv, men efter dödsfallet hittar man inget testamente och de övriga släktingarna anser att arvet är deras. En rutinerad advokat har sett och hört det mesta om familjekonflikter. Advokaten är en trygg och sakkunnig person, som kan lagens regler, har kunskap om liknande rättsfall och kan förhoppningsvis få igång ett konstruktivt samtal. Men ibland går saken till domstol och då kan advokaten bistå vid en rättegång. Läs mer om familjerätt på denna sida: https://www.familjerättgöteborg.se

20 Sep 2020