I en vårdnadstvist utgår man alltid från barnets bästa

Har ni svårt att komma överens om vad som är bäst för ert barn? Ju tidigare ni tar hjälp av kommunens socialtjänst eller en familjerättsjurist desto lättare är det att lösa konflikten.

Som vårdnadshavare har man det praktiska ansvaret för barnets personliga utveckling, hälsa och välbefinnande. Tyvärr händer det ibland att vårdnadshavare inte kan komma överens efter en skilsmässa eller separation om viktiga beslut gällande barnet och hamnar i en vårdnadstvist. Ofta kan man lösa problemen genom samtal och med hjälp från socialtjänsten eller en familjerättsjurist. I andra fall är det mer komplicerat och konflikten måste lösas i domstol. Domstolen utgår alltid från att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad, då det oftast är bäst för barnet. Men den kan även döma till enskild vårdnad. Vid en tvist mellan föräldrar väger alltid barnets behov och perspektiv tyngst. Lagen ser alltid till barnets bästa och inte föräldrarnas.

Ibland är enskild vårdnad det bästa för barnet

Man bör så långt som möjligt försöka undvika att hamna i domstol i en vårdnadstvist. Detta då det kan vara uppslitande för barnet som även kan tvingas vittna och berätta om sina föräldrar i domstolen. Men ibland går det inte att lösa tvisten genom samtal och då får man låta en domstol göra det. Ibland kan det även vara bäst om bara en av föräldrarna har vårdnaden, som när exempelvis en av vårdnadshavarna inte engagerar sig i barnet. Men det händer även att en av föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare, som exempelvis vid problem med missbruk eller om den orsakar barnet fysisk eller psykisk skada.

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar

Ett barn har rätt att få träffa båda sina föräldrar även om endast en av dem har vårdnaden. Den förälder som har mist vårdnaden har även den rätt att träffa sitt barn. Det är bara i väldigt speciella fall som den rätten går förlorad, som när det finns risk att barnet kan fara illa och ta skada. Har man svårt att komma överens i frågor gällande ett barns vårdnad ska man kontakta en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvist redan i ett tidigt stadie. Då ökar möjligheterna att lösa konflikten innan den kompliceras ytterligare. Via advokatsamfundet kan man få tips på advokater och deras specialämnen. Det är alltid bra att försöka få tag i en så erfaren advokat som möjligt då vårdnadstvister kan vara komplicerade. Läs mer om vårdnadstvister och erfarna advokater på denna sida: https://www.vårdnadstvisthelsingborg.se

18 Aug 2020