Advokathjälp efter våldtäkt i Göteborg

Det innebär alltid en stor psykisk och fysisk kränkning att ha blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg. En advokat hjälper gärna till vid en kommande rättegång.

Det allra första och viktigaste är att våga agera om man är offer och har blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg. Man åker till närmaste sjukhus för att dokumentera eventuella skador och tar DNA-prov för att säkra bevis. Har det också förekommit misshandel är det bra att även notera blåmärken, skrapsår och liknande.

Polisanmälan är en självklarhet. Vid avvärjningsförsök får offret ofta gärningsmannens DNA under naglarna, och en noggrann kontroll är därför nödvändig. Kanske finns det hårstrån eller annan bevisning också.

Hjälp att våga anmäla våldtäkt

Om brottsoffret kommer från någon annan kultur, kan det vara komplicerat att våga anmäla våldtäkten. Men en bra advokat finns till hjälp både med sjukhuskontakter och med rättsliga frågor som dyker upp. Det är viktigt att anmäla alla överfall för att polisen ska få veta vilka brott som begås. Det kan finnas andra offer i samma situation, och om alla gör polisanmälan är det lättare att fånga in en gärningsman.

Eftersom straffskalan är fängelse för våldtäkt, har offret rätt till advokathjälp gratis. Då kallas advokaten målsägandebiträde. Det är viktigt att både våga anmäla gärningsmannen och att våga vittna i domstolen. En bra advokat stöttar brottsoffret hela tiden och ser till att den skyldige får stå till svars för sitt brott. Samhället ska vara rättssäkert, och när man anmäler ett brott vill man också förebygga att fler offer drabbas.

17 Jul 2022