Glöm inte att upprätta aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är något som man hoppas inte ska komma till användning. Men det är guld värt att ha ett sådant i dåliga tider. Det styr upp partnerskapet.

Att starta upp eller överta ett aktiebolag är en stor sak. Att göra det helt på egen hand kan, med all rätt, kännas som en alltför stor sak. Man vill säkert gärna ha med sig en eller flera affärspartners i båten – folk som man vet vad de går för och som man litar på.

Det bästa är om man kompletterar varandra. Alla har ju sina svagheter men tillsammans är man stark, som det brukar heta. När man bestämmer sig för att driva ett aktiebolag ihop så finns det dock lite fallgropar som man bör se upp med.

Aktieägaravtal är som ett samboavtal

Även om man har fullt förtroende för den eller de som man ska ingå partnerskap med, och kanske rent utav är släkt med dessa, så vet man aldrig vad framtiden bär i sitt sköte. Sjukdom, död, skilsmässor eller något så enkelt som en förändrad syn på företagets mål kan komma att spela in på oväntade sätt.

Att ingå partnerskap i ett aktiebolag kan liknas vid att bli sambor. Allt är frid och fröjd i början. Men när eller om det börjar gnissla i relationen så behöver man legala dokument att luta sig tillbaka på. Det är viktigt att tänka på detta och vara förutseende, även om man inte kan föreställa sig att man någon gång ska komma på kant med varandra. Det är därför man behöver ett aktieägaravtal – alltså något som kan liknas vid ett samboavtal.

Mer information kring aktieägaravtal hittar du här: aktieägaravtal.net

17 May 2023