Anlita en advokatbyrå i Eskilstuna som är expert på familjerätt

Behöver ni hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord? I så fall ska ni vända er till en advokatbyrå i Eskilstuna som är specialiserad på familjerätt.

Det är många som tycker att det är märkligt att diskutera äktenskapsförord när man älskar varandra och ska gifta sig. Men faktum är att många äktenskap slutar i skilsmässa. Ett äktenskapsförord gör ofta att man kan undvika framtida bråk. Men man blir också medveten om sin egna eventuella sårbarhet och kan på så vis planera bättre för framtiden.

Vissa saker kan också vara självklara när man väl börjar diskutera dem. Att en släktgård vid en skilsmässa tillfaller den av makarna vars släkt ägt den i generationer brukar inte uppfattas som konstigt. Likaså att företaget som en av parterna har skapat och själv byggt förblir enskild egendom. Vill man skriva ett äktenskapsförord ska man ta hjälp av en advokatbyrå som är specialiserad på familjerätt.

Familjerätt i Eskilstuna - hitta rätt advokatbyrå

Det finns många advokatbyråer som är experter på familjerätt i Eskilstuna men vissa är bättre än andra. Tyvärr finns det byråer som också överfakturerar sina kunder. Ska man anlita en advokat för att skriva ett äktenskapsförord eller annan typ av familjekontrakt, brukar det vara bäst att fråga vänner och familj om de kan rekommendera en advokat. Man kan även hitta en advokat med hjälp av den sökfunktion som finns på Advokatsamfundets webbsida.

En advokat ska i förväg kunna tala om på ett ungefär hur mycket det kommer att kosta. En advokat tar betalt per timme och för att nyttja advokatens tid på bästa sätt ska man komma väl förberedd till mötet. Tänk igenom ordentligt hur ni vill att äktenskapsförordet ska utformas och ta även med alla nödvändiga dokument och se till att de är sorterade i en mapp.

4 Jan 2024