Misstänkt för brott – ta hjälp av advokat

Att bli misstänkt eller anklagad för att ha begått ett brott är för de flesta en obehaglig upplevelse. Ta kontakt med en advokat för att få stöd och hjälp.

Ett besked om att en förundersökning inletts och att du är misstänkt för att ha begått ett brott som kan ge fängelse, kan kännas chockartat. Du känner till bakgrunden till anklagelsen men vet med dig att du är helt oskyldig. Om det är första gången i ditt liv som du riskerar att hamna i en rättssal, kan förvirringen bli stor. Hur ska du kunna bevisa din oskuld?

Regler och procedurer vid en förundersökning och en efterföljande rättegång är inte helt lätta att begripa för en lekman. Språket i ett brottmål kan upplevas som obegripligt och reglerna för bevisföring är inte heller lätta att sätta sig in i. Att sätta sig i en rättssal utan att anlita eller få tilldelad en försvarare är inte att rekommendera.

Misstänkt för brott – risk för fängelse

Anders äger sedan många år ett företag inom livsmedelsindustrin. För ett halvår sedan inträffade en dödsolycka på arbetsplatsen. En ung man har körts över av en gaffeltruck. En polisutredning har inletts och som ägare och verkställande direktör i bolaget är Anders misstänkt för arbetsmiljöbrott. Han riskerar att bli fälld för brottet, vilket kan ge en fängelsedom.

Anders vill inte skylla ifrån sig på truckföraren, men anser sig inte själv ansvarig för det inträffade. Inför ett första förhör tar han självmant kontakt med en advokat. Att ta juridisk hjälp när man är misstänkt för brott, anser han vara en klok åtgärd. Ärendet går dock vidare och han blir kallad till rättegång. Eftersom påföljden kan bli fängelse har Anders rätt till en offentlig försvarare. Om Anders blir dömd i tingsrätten, får han hjälp med ett överklagande till hovrätten.

15 Mar 2024