Vårdnad för föräldrar som bor i olika städer

Gemensam vårdnad för barn är en regel och inte ett undantag i samband med att dom flesta föräldrar väljer att gå skilda vägar. Växelvis boende är vanligt och man ansvarar tillsammans med uppfostran och andra delar till dess att dom fyllt 18 år. Men vad händer om en förälder vill flytta till en annan stad? Har man tidigare under förhållandet eller äktenskapet varit bosatta tillsammans i exempelvis Göteborg och den ena parten bestämmer sig för att flytta långväga, hur fungerar saker och ting då? 

Barnens hemadress 

När föräldrarna till ett barn väljer att separera kommer barnet endast ha en hemadress, alltså folkbokföringsadressen. Om den ena föräldern bor kvar i det tidigare gemensamma boendet blir det förblir det ofta för enkelhetens skull där. Även om barnet har sin hemadress hos den ena föräldern så är det ändå vanligt med växelvis boende, i den mån det är praktiskt utförbart. En förutsättning är att barnet har nära till skola, fritidsaktiviteter och annat från båda sina boenden. Om den ena föräldern väljer att flytta från Göteborg eller någon annan stad för att istället bosätta sig längre bort blir detta givetvis svårare. 

När en förälder byter stad 

I dom fall där den ena föräldern väljer att byta stad är det ett eget beslut som innebär att vårdnaden försvåras. Man kan alltså inte räkna med växelvis boende, till exempel varannan vecka, eftersom det inte fungerar med skolgång och annat på grund av det långa avståndet. Kan man tillsammans komma överens om ett fungerade arrangemang, så som att barnet kommer på besök på lov och kanske vissa helger, så är det såklart det allra bästa. Om den föräldern som bor kvar i exempelvis Göteborg däremot anser att samarbetet försvåras kraftigt av flytten kan han eller hon ansöka om ensam vårdnad. 

Flytta med barnen 

Vill man däremot flytta och ta barnet med sig gäller andra regler. För att man ska kunna göra det krävs att den andra föräldern ger sitt godkännande för flytten. Gör han eller hon inte det, utan vill försätta kunna umgås med sitt barn som tidigare, säger lagen att man inte har rätt att ta med sig barnet vid en flytt. Att ansöka om ensam vårdnad i detta fall är oftast inget giltigt skäl, utan man får helt enkelt välja mellan att flytta utan godkännande och utan barn, eller stanna kvar i den stad man är bosatt i nu. 

Har man gemensamma barn och väljer att flytta till en annan stad kan det alltså vara så hårt att man kan tvingas välja bort gemensam vårdnad. Göteborg är givetvis bara ett exempel men det kan vara bra att tänka på att ju längre avståndet är desto svårare är det att arrangera en bra lösning och ett bra samarbete. Som föräldrar bör man såklart också ta hänsyn till vad barnet själv vill men utgår man ifrån att man har gemensam vårdnad kan det vara extremt krångligt om den ena föräldern bestämmer sig för att flytta till en annan ort.

Läs mer om vårdnad här: https://www.vårdnadgöteborg.se/

27 Oct 2019