Skaffa kvalificerade råd om umgängesrätt!

Om man befinner sig mitt i en uppslitande och jobbig tvist om vårdnaden och, eller umgängesrätt så kan man behöva få råd och tips av en professionell jurist och advokat som kan råda dig till det allra bästa agerandet för att barnet ska fortsätta må bra och inte utsättas för onödigt jobbiga processer. Det gäller att komma ihåg att de allra flesta skilsmässor och därpå följande delade vårdnader om gemensamma barn brukar gå hur bra som helst. Det är när det är föräldrar med olika problem, som vårdnad och umgänge brukar bli uppslitande och jobbiga.

Om det finns problem med alkohol-, eller narkotikamissbruk, våldsamheter, övergrepp eller stora problem med vanskötsel, så bör den förälder som inte utsätter barnet för sådana saker, alltid se till så att barnet blir så skyddat som det bara går. Ska man lyckas i det, så är valet av rätt advokat A och O. Inget annat är så viktigt som att välja den allra bästa tänkbara advokaten för den process som man som ansvarstagande förälder är tvungen att gå genom. Här förklarat vi varför det är så.

Erfaren advokat kan ta fighten

En erfaren advokat vet både hur domstolen, domarna och hur socialtjänst och polis fungerar. Har en sådan advokat någon gång haft med de olika myndigheter som har med skydd av barn att göra, så vet hon, eller han hur det fungerar – men även hur illa det är när det inte fungerar. En advokat som har haft med barns skydd att göra, kanske tidigare har tagit fighten för ett sådant barn och kange rätt slags råd om hur en förälder bör agera för att barnet ska bli så skyddat som det bara går. Därför bör man välja rätt advokat, de måste vet hur illa det kan vara och vad som kan göras i sådana fall.

Advokat som brinner för barns skydd

Det kan lätt hända att någon som ser hur illa barn kan fara i ett rättsfall kan lätt bli desillusionerad och göra saker som inte är så bra. Barn far ofta illa när det kommer till domstolsbeslut. För det första är inte domstolarna anpassade efter hur barn fungerar. Det är tyvärr sällan som barn överhuvudtaget blir tillfrågade när det kommer till beslut som barns vårdnad, boende och umgänge. Domstolarna vet sällan hur de ska hantera frågor som berör barn. Av den anledningen förlitar sig de allra flesta domstolar på vad en kommuns socialtjänst kommer fram till.

Socialtjänster fungerar inte i många fall

Och kommunernas socialtjänster kan göra märkliga saker när det kommer till att utreda barn. Oftast utreder de mamman, om det är hon som slår larm om att ett barn far illa. Det är som om de är tondöva för vad som är bäst för ett barn, inte helt överraskande kan de ta pappans parti, även i fall där mamman har slagit larm om att barn far illa. Som den förälder som försöker skydda sitt barn är det därför mycket viktigt att få råd av en advokat som känner till de fallgropar som kan finnas när man försöker skydda sitt barn. Skaffa därför råd av en som vet hur det fungerar – eller inte fungerar!

14 Dec 2019