Så undviker ni en vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en uppslitande process, där det tyvärr är vanligt att föräldrarna smutskastar varandra och försöker rada upp exempel på varför den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare. Vårdnadstvisten är destruktiv på alla sätt, och varje förälder som önskar en trygg och harmonisk uppväxt för sitt barn bör försöka undvika att ta frågan om vårdnaden till domstol.

Men hur undviker man en vårdnadstvist om man knappt kan tala med den andra föräldern utan att det blir bråk? Ja, det första steget är alltid att försöka komma tillrätta med de egna känslorna och faktiskt söka försoning med sin före detta, hur jobbigt det än kan kännas Många separationer slutar i känslor av svek och bitterhet, och att stå över dessa känslor kan vara mycket svårt, även om det gäller ens barns bästa. Alla föräldrar som står inför en tvist om vårdnaden bör ställa sig frågan om den andra föräldern verkligen är en så dålig förälder som man själv anser, eller om det är de egna känslorna och erfarenheterna av personen som påverkar.

Föräldrar som samtalar

Försök till samtal

Om man inleder en konversation med välvilja och en uppriktig önskan om att komma överens kring barnet, för barnets bästa, så brukar det ge resultat. Får man bara ovett tillbaka är det naturligtvis svårt att fortsätta vara diplomatisk, men de flesta som blir erbjudna en olivkrans under en konflikt brukar acceptera den, särskilt när det handlar om vad som är bäst för ens barn.

Att ha hand om vårdnaden gemensamt är inte så svårt som vissa verkar tro. Oftast räcker det med att man samtalar kring de viktigaste frågorna kring barnet vid några få tillfällen per år. Vårdnaden handlar ju inte om vardagliga saker som klädinköp och dylikt, utan mer om större frågor som uppfostran, kontakt med vården och skolgång. Man behöver absolut inte umgås med den andra föräldern i någon större utsträckning, utan det räcker gott och väl att då och då höras på telefon.

Sök hjälp hos familjerätten

Det kan vara svårt att till en början hitta formen för samtal, särskilt om man länge varit osams och har svårt att dra jämnt. Då kan det vara bra om samtalen förs på neutral grund, till exempel hos kommunens enhet för familjerätt. Där kan man dessutom få stöd i samtalen av erfarna handledare med erfarenhet av hundratals vårdnadstvister föräldrar emellan. Man får hjälp att komma förbi de vanligaste fallgroparna och återvändsgränderna och styr mot ett mer konstruktivt sätt att bedriva samtal. Oftast brukar det räcka med några få sådana samtal för att man tillsammans ska kunna hitta rätt kurs för det fortsatta gemensamma vårdnadsansvaret.

En advokat kan hjälpa till

Man kan också vända sig till en advokat inriktad på familjerätt för hjälp med samtalen. Detta kan faktiskt vara en bra lösning eftersom man då på ett än tydligare sätt får lite koll på vad det konkret innebär att befinna sig en juridisk process, som ju en vårdnadstvist faktiskt är. De flesta föräldrar underskattar allvaret och svårigheterna det kan medföra att i offentligheten blotta sitt privatliv och att anklaga varandra inför domare, advokater och andra åhörare.

14 Nov 2019