Problem efter skilsmässan

En skilsmässa är ofta en känslosam process oavsett man är osams eller ej. Det händer att det uppstår ett antal juridiska och ekonomiska frågor som behöver lösas.

Det är nästan hälften av alla äktenskap som slutar i skilsmässa även om ddet har minskat de senaste åren. Hur går egentligen en skilsmässa till? Vad gäller vid bodelning? Och vad händer när man har gemensamma barn? Det är många frågor man har när man ligger i en skilsmässa. 

Och mitt i allt är det mycket känslor och sorg inblandat. Det är extra jobbigt om det är barn inblandade. Vid tvister och osämja rekommenderas det att söka juridisk hjälp. Då får en trygg tredje part sköta samtalen istället för att förvärra situationen ytterligare.

Vad händer vid en skilsmässa?

När båda parterna är överens och man inte har barn går det ganska smärtfritt. Man skickar då in äktenskapsskillnad underskriven av båda parterna tillsammans personbevis och hemortsintyg till tingsrätten. Har man barn över 16 år är det heller inga problem. Sedan får man bevis på skilsmässan av Skatteverket. Om ingen part har begärt betänketid beviljas den av tingsrätten. 

När man har barn under 16 år eller om en av parterna motsätter sig skilsmässan så säger lagen att det krävs det minst 6 månaders (och som högst 12 månader) betänketid innan den kan godkännas. Efter betänktetiden måste man ansöka om fullföljd, annars avskrivs ansökan.

Det måste göras av den som vill skiljas eller av båda om man är överens och avgörs av tingsrätten. 

Vårdnadsärenden vid skilsmässa

När man har barn under 16 år måste man komma överens om vem som ska ha vårdnaden eller om man vill ha gemensam vårdnad. Om man inte kommer överens om vem som ska ha enskild vårdnad under betänktetiden måste ändå tingsrätten fatta ett tillfälligt beslut. 

Enskild vårdnad kallas också juridisk vårdnad eftersom det endast innebär att man har ansvaret för barnet eller barnen rent juridiskt och får bestämma om skola, vård och vid passansökningar och liknande. Det har inget att göra med umgängesrätten till barnen.

Även den definitiva vårdnaden efter betänketiden fattar tingsrätten beslut om. 

Hur går en bodelning till?

När det gäller gemensamma tillgångar vid en skilsmässa så måste en bodelning förrättas. Det inenbär helt enkelt att man specificerar hur man ska dela alla tillgångar och skulder. Grundreglen är altlid att det delas lika. 

Men när det finns äktenskapsförord, gåvobrev eller om det finns arv genom testamente gälelr det. Och när man är överens om hur tillgångarna ska delas upp gäller självfallet det. 

 

11 Jun 2019