Låt lagens änglar vara dina följeslagare!

Relationer som börjar i dur kan sluta i moll och gör vardagen komplicerad. Då är det skönt att få hjälp av juridiskt kunniga och erfarna personer som exempelvis Advokaterna i Stockholm.

En förälskelse som går över i djup och innerlig kärlek kan göra det självklart att det i nästa steg blir löften om evig kärlek i kyrkan och bröllop, då är det svårt att tänka att känslorna kan svalna och övergå i ovänskap. Bästa vänner som tillsammans kommer på en affärsidé och är fyllda av entusiasm, energi, engagemang och glädje där drömmar omvandlas till verklighet, där känslan av att vara oövervinnlig är sannare än den kanske någonsin blir i livet. Då kan det vara svårt att se en framtid där ovänskap om pengar, om framtida planer kan förstöra vänskapen, kan förstöra den gemensamma livsdrömmen, gnistan och känslan av att hela världen ligger framför en. Ovänskap och hårda ord mellan ett före detta äkta par är en sak. Men när den ovänskapen också omfattar de gemensamma barnen och vem som ska få ha barnen kan det kännas alldeles omöjligt att tänka sig att man kan finna en lösning tillsammans. Rädslan över att tänka att man inte ska få tillbringa varje dag, minut, sekund med de man älskar mest, sina barn, blir kvävande. I situationer som dessa är det bästa att söka juridisk hjälp av erfarna, kompetenta juridiskt skolade personer - jurister och advokater, som exempelvis advokaterna i Stockholm.

Ju tidigare desto bättre

I situationer som ovan när livet tar en annan vändning än man har förväntat sig så kan vi alla behöva hjälp - någon att stötta oss mot, någon att luta oss mot som vi kan känna oss trygga med. En jurist eller advokat som med noggrannhet och erfarenhet är intresserad av sin kund och sätter kunden i centrum och med respekt och förtroende skapar en relation, som förstår utsattheten och svårigheten som du befinner dig i. Ju tidigare ett juridiskt ombud kopplas in i processen desto bättre kan hjälpen bli som erbjuds.

För alla - vem har råd?

Det kanske kan kännas som en besparing att använda en lekman som inhämtat visst juridiskt kunnande. Men det kan bli kostsamt i längden - både ekonomiskt och vad gäller resultat. Frikänns du i ett brottsmål så betalar staten kostnaderna för en offentlig försvarare, döms du betalar du utifrån din ekonomiska situation. I civilrättsliga tvister gäller rättsskyddet eller statlig rättshjälp oftast och täcker kostnaderna.

10 Apr 2020