Att vara advokat i Uppsala

En advokat i Uppsala arbetar i de flesta fall på en advokatbyrå. För att kunna utöva advokatyrket bör man ha en avslutad högskoleutbildning och minst tre års erfarenhet på en advokatbyrå

Att vara en advokat i Uppsala skiljer sig inte från att bedriva yrket i vilken annan stad som helst. Uppsala är nära Stockholm vilket ger advokater möjligheter att även anlitas av klienter från huvudstaden, något som uppskattas av advokatbyråerna. Det finns ett flertal större och lite mindre advokat-, och juristbyråer i Uppsala där klienter kan få rådgivning eller få hjälp vid familjetvister m.fl. Vad gör en advokat och vilken utbildning denne måste ha för att kalla sig för advokat är två viktiga punkter som förklaras mer i detalj under de två nästkommande rubrikerna.

två kvinnor läser

Vad gör en advokat?

En advokat kan arbeta inom olika områden. Exempel på sådana är brottmål, familjerätt, rådgivning, arbetsrätt, asylrätt miljörätt och frågor som gäller försäkringar. Vissa advokater väljer att specialisera sig inom ett område. Affärsjuridik är ganska populärt. Behovet för advokater inom asylrätt har ökat under de senaste åren då antalet asylsökande i Sverige också har ökat kraftigt. Andra advokater väljer att bedriva allmänpraktik där man blandar olika verksamhetsområden. Några exempel på dessa är fall inom brottmål, familjerätt och arbetsrätt. Arbetsmarknaden för advokater kan ändras från år till år. Den gemensamma nämnaren är att det är ett gammalt yrke som har behövts förut och som kommer att behövas framöver också. Visserligen finns det områden som blir mer populära medan andra förlorar sin glans men överlag är det ett eftersökt yrke i Sverige.

Att utbilda sig till advokat

Advokat är en titel skyddad i svensk lag. För att kunna kalla sig advokat bör man ha antagits som ledamot av Advokatsamfundet. Det första steget är att gå en juridisk högskoleutbildning som idag ligger på 5 år. Efter att ha tagit juristexamen krävs det minst 3 års erfarenhet inom juridisk verksamhet. Denna erfarenhet skaffas antingen genom tjänstgöring som biträdande jurist vid en advokat-, eller juridisk byrå. För att bli advokat måste man dessutom genomgå en advokatexamen. Utbildningen avslutas med en muntlig examinering. Efter avslutad utbildning och praktik är det fritt fram att ansöka om inträde i Advokatsamfundet. Alla ansökningar prövas av Advokatsamfundets styrelse. Faktorer som spelar in är ordnad ekonomi, redbarhet och övrig lämplighet. Med andra ord räcker det inte med att ha studerat färdigt och arbetat i 3 år för att skaffa sig den nödvändiga praktiken. Läs mer på: https://www.advokatuppsala.biz/

20 Mar 2020